Csereho astronomické dni a Memorandum

| aktuality

24.februára 2023

Do Hlohovca sme prišli kúsok pred začiatkom akcie, ktorá bola naplánovaná na piatu hodinu poobede. Už pri vstupe do areálu nám bolo jasné, že sme očakávaní v priateľskom kolektíve. Vítali nás zamestnanci Hlohovskej hvezdárne s úsmevom a zanedlho nám podávali ruky aj členovia SZA a SAS-u. Nie všetkých sme samozrejme poznali, lebo sa zúčastnila aj široká verejnosť.

Po pár okamihoch nás už personál nahnal do planetária a riaditeľ hvezdárne s pánom Maturkaničom nás privítali na 25. Csereho astronomických dňoch.

Prvá prednáška v pláne bola odprezentovaná RNDr. Ladislavom Hricom, CSc.  o úspechoch Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. Samozrejme téma je široká a informácii mnoho. Rýchlo sa míňal čas určený na prezentáciu a tak po potlesku nám bolo len stručne oznámené, že priestor na otázky už nie je a ideme na nasledovnú tému.

Tak sa vymenili prednášajúci a už sme sa prehupli z moderny o 550 rokov späť k základom modernej astronómie, a to k Mikulášovi Koperníkovi. Prednáška bola pripravená veľmi dôsledným naštudovaním rôznych zdrojov, keďže vo februári oslavujeme  550. výročie narodenia tohto velikána. Prednáška bola skvelo podaná Mgr. R. Kožurkom a P. Habajom a bolo vidieť, že siahli po nevšedných zdrojoch informácii.

Nasledovala prednáška Ing. Š. Kurtiho, nášho individuálneho člena, ktorý popri práci hľadá vo voľnom čase planétky. Veľmi pútavé rozprávanie bolo doplnené ukážkami záberov, ktoré znázorňovali pohyb nájdených planétok. A človek dostal aspoň predstavu koľko námahy a úsilia je nutné vynaložiť pri každovečernom prezeraní snímok.

Po týchto bravúrnych prednáškach nastal moment, keď sme si pripomínali RNDr. Pavla Hazuchu, ktorý dlhé roky pôsobil v Hlohovskej hvezdárni a minulý rok sme sa s ním lúčili navždy. Pri tejto príležitostí bol pripravený krátky film so spomienkami na Dr. Pavla Hazuchu. Ako pripomienku jeho zásluhám bol jeho menom pomenovaný ďalekohľad na Hlohovskej hvezdárni.

Tí ktorí ho poznali boli požiadaní, aby si spravili spoločnú fotku a odkryli plaketu – pomenovanie ďalekohľadu Hazucha.

Po občerstvení sme sa zišli opäť v planetáriu avšak už bez verejnosti. Teraz začala už slávnostná schôdza odbočky SAS-u, ktorú otváral riaditeľ hvezdárne Mgr. Karol Petrík. Po úvodných slovách bolo všetkým oznámené, že sa pripravilo Memorandum o spolupráci medzi Hlohovskou  hvezdárňou a SZA. A tak sme v tento slávnostný deň potvrdili, že naša organizácia rada spolupracuje. Text Memoranda si môžete prečítať Memorandum HPMRS-SZA.

Verím, že spolupráca s Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika nám prinesie veľa možností na realizáciu projektov, ako aj vytvorenie spoločných akcií.

Bohužiaľ posledná časť programu a to pozorovanie nebolo možné, keďže nám neprialo počasie a tak sme sa odobrali do hlavnej budovy a využili sme tento čas k plodným diskusiám.

 

Miloš Obert

Ďalekohľad "Dr. Pavol Hazucha" a tí, ktorí ho poznali.

V strede je K. Žilinská, dcéra Dr. Csereho a manželka Dr. Hazuchu.

Podpis Memoranda

A finálne potvrdenie

Príhovor R. Gálisa, predsedu SAS pri SAV na začiatku schôdze odbočky

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.