100. výročie narodenia Eugena Titku (29. 7. 1914 – 12. 6. 1995)

| aktuality

Eugen Titka sa astronómii začal venovať v roku 1937, postupne k tejto záľube priviedol aj ďalších spolupracovníkov a priateľov. V rokoch 1951 – 1953 sa zaslúžil o vznik prvého astronomického krúžku v Nitre a v roku 1965 bol jedným zo zakladajúcich členov odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti v Hlohovci.

Úzko spolupracoval s Astronomickým kabinetom v Nitre, hvezdárňami v Hlohovci, Hurbanove a Prešove.  Ako lektor ochotne odovzdával svoje vedomosti mladším, bol jedným z najaktívnejších pozorovateľov slnečnej fotosféry, svoje výsledky zasielal do príslušných centier u nás aj v zahraničí. Jeho pozorovania sa vyznačovali precíznosťou a kvalitou. Pozorovaniu Slnka sa venoval viac ako 40 rokov.

V Bulletine o pozorovaní Slnka na Slovensku, ktorý od roku 1964 vydáva hvezdáreň v Prešove je pod menom Eugen Titka – Nitra až do roku 1988 uverejnených úctyhodných 5659 pozorovaní.

Patril medzi zakladajúcich členov Miestnej organizácie SZAA v Nitre, ktorá vznikla 28. 11. 1970. Bol zvolený za tajomníka MO a tak aj tu uplatnil svoje organizačné schopnosti, ich organizácia patrila medzi najlepšie. Ako prejav úcty ho Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV zvolila za svojho čestného člena.

 

Eugen Titka (vľavo) ako lektor meteorológie na jednom zo zrazov organizovaných hvezdárňou v Hlohovci

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.