Astronomický festival Brno

| aktuality

Pred štvrťstoročím sa v Brne konal legendárny Astronomický festival 1999, ako ohliadnutie za astronómiou v 20. storočí s legendami našej astronómie. Dodnes si spomínam nielen na skvelý program, no najmä na invenčnú panelovú diskusiu s tuctom špičkových odborníkov, ktorí na pódiu v planetáriu sedeli od najstaršieho L. Perka (80) po najmladšieho P. Palouša (50). Krátky príspevok bol uverejnený v Kozmose 6/1999, kde boli aj tri rozhovory „Príbehy protagonistov našej astronómie“.

J. Dušek, riaditeľ Hvezdárne a planetária v Brne: „První Astronomický festival se odehrál před čtvrt stoletím. V roce 1999 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnilo bezprecedentní setkání českých profesionálních astronomů, kteří se ohlédli za končícím 20. stoletím. Od té doby se ale změnilo téměř všechno. Moderní technologie nejen doplnily, ale mnohdy i přepsaly náš pohled na svět mimo planetu Zemi a citelně ovlivnily i vnímání nás samotných. Zmíněné změny se mimo jiné zrcadlí i v tom, že zatímco předchozí festival bylo nutné fyzicky navštívit, ten nadcházející bude přístupný i na dálku, prostřednictvím internetu.“

Astronomický festival 2024 sa uskutoční 1. – 3. októbra v priestoroch Hvězdárny a planetária Brno s priam hviezdnym obsadením prednášajúcich, ktoré sa ešte bude aj dopĺňať:

Astronomický festival 2024 sa pokúsi ohliadnuť za uplynulým štvrťstoročím a nahliadnuť aj do najbližšej budúcnosti, ktorá je bezpochyby prísľubom mnohých úžasných objavov a poznania. Astronomický festival bude aj poctou všetkým tým, ktorí položili základy československej astronómie.

Súčasťou Astronomického festivalu 2024 nie sú len série prednášok, ale aj bohatý spoločenský program. V pondelok se môžete tešiť na spoločenský večer spojený s premiérou programu v digitáriu a krstom knižky s fotografiami od Romana France, v utorok na zábavný obed a nemenej zábavnú večeru. Keďže je festival aj pri príležitosti 70. výročia Hvězdárny a planetária Brno je do 31. 7. zvýhodnené vstupné (1 000 Kč, ~40 €).na všetky tri festivalové dni (prednášky, spoločenský večer v utorok s občerstvením, obed a večera v stredu, premiéra v digitáriu, stretnutie s kolegami a priateľmi a hlavne spústa astronómie.

Vstupenky si je možné zakúpiť na www.hvezdarna.cz/af24.

Ďalšie informácie:

https://www.astro.cz/clanky/ostatni/ceske-astronomicke-vody-zceri-brnensky-astronomicky-festival.html

 

Panelová diskusia AF 1999: Luboš Perek (1919 – 2020), Zdeněk Ceplecha (1929 – 2009), Luboš Kohoutek (1935 – 2023), Zdeněk Sekanina (1936), Josef Zicha (1939), Petr Jakeš  (1940 – 2005), Jan Vondrák (1940), Vojtech Rušin (1942), Petr Harmanec (1942), Marcel Grün (1946 – 2020), Zdeněk Pokorný (1947 – 2007), Pavel Palouš (1949)

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.