TLAČOVÁ SPRÁVA 11/2019: Obloha plná lietavíc

| Tlačové správy

V piatok 22. novembra 2019 si určite privstaňme, čaká nás obloha s množstvom meteorov. Vysoká aktivita meteorov (padajúcich hviezd, lietavíc) patrí medzi najzaujímavejšie nočné astronomické úkazy.

Tento svetelný jav vzniká vo výške 80 – 120 km zánikom malého vesmírneho telieska, ktoré je pozostatkom po rozpade kométy alebo asteroidu. Meteorický roj alfa Monocerotidy je prúdom meteoroidov s ktorým sa naša Zem stretáva od 15. do 25. novembra s maximom okolo 22. novembra. Typická každoročne frekvencia je však len niekoľko meteorov za hodinu. Roj však prekvapil vysokou aktivitou v rokoch 1925, 1935, 1985, a po spresnených výpočtoch bol očakávaný a aj pozorovaný naposledy v roku 1995. V priebehu niekoľkých minút zaznamenala na Kojšovskej holi skupina pozorovateľov z Rimavskej Soboty frekvenciu vyššiu ako 1 000.

Meteory tohto roja sú rýchle, dosahujú 64 km/s. Radiant roja, miesto na oblohe, odkiaľ meteory zdanlivo vylietavajú sa nachádza v blízkosti najjasnejšej hviezdy súhvezdia Jednorožec (Monoceros) a tak aj názov roja je alfa Monocerotidy. Jednorožec je nevýrazné súhvezdie východne od súhvezdia Orión. Radiant u nás vychádza po 21. hodine a najvyššie nad obzorom je po 3. hodine ráno. Peter Jenniskens a Esko Lyytinen predpovedajú vysokú aktivitu 22. novembra ráno o 5:50 stredoeurópskeho času. Podmienky sú podobné ako v roku 1995 a tak je očakávaná frekvencia 400 meteorov. Maximum však bude trvať len okolo 30 minút, nakoľko centrum prúdu ma šírku len 55 000 km. Autori nepredpokladanú frekvenciu nižšiu ako 100 a tak nás pri dobrých pozorovacích podmienkach čaká skutočné hviezdne divadlo. Meteory tohto roja sú „v skupinkách“ a tak uvidíme aj niekoľko meteorov súčasne.

Pozorovanie bude mierne rušiť Mesiac tri dni po poslednej štvrti, bude z neho osvetlených len 24 %. Materským telesom tohto roja je neznáma dlhoperiodická kométa s obežnou dobou asi 500 rokov. Ak teda nechcete zmeškať túto mimoriadnu príležitosť, začnite s pozorovaním najneskôr po 5. hodine koncom astronomickej noci. Kvalitné pozorovania alfa Monocerotíd roja prispejú k ďalšiemu spresneniu nielen dráhy tohto roja, ale aj jeho zloženia, nakoľko sa pravdepodobne jedná o pôvodný kometárny materiál.

Ďalšie informácie:

E. Lyytinen a P. Jenniskens: „Likely alpha Monocerotids (AMO#246) outburston the morning of November 22, 2019“

L. Bálint: Prekvapia nás tohtoročné Alfa Monocerotidy?

B. King: Intense Meteor Outburst Expected from the Alpha Monocerotids

V polovici decembra nás čaká ešte ďalší pravidelný meteorický roj Geminidy, no pozorovanie bude rušiť Mesiac v splne.

RNDr. Pavol Rapavý

Pohľad na oblohu 22. 11. 2019 o 5. hodine ráno juhozápadným smerom
(zdroj: P. Rapavý, Stellarium)

 Pohyb radiantu alfa Monocetotíd (www.imo.net)

 Videozáznam alfa Monocerotíd z roku 1995 (autor Sirko Molau)

Prepočítaná zenitová frekvencia (ZHR) alfa Monocerotíd, Kojšovská hoľa 1995

Magnitúdové rozdelenie alfa Monocerotíd, Kojšovská hoľa 1995

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.