PERZEIDY HOŠTINÁ

| Zo života MO

Už štvrtýkrát amatérski astronómovia a krúžkari z Centra voľného času Včielka a Gymnázia v Púchove obsadili lúku neďaleko obce Hoštiná, známu pod názvom U Hvezdárov. Pod záštitou eko-astro klubu PEAK zorganizovali v termíne od 11. až do 18. augusta expedíciu Hoštiná 2023. Prednášajúci z  Čiech a Slovenska počas tohto týždňa predstavili účastníkom novinky z oblasti astronómie a ďalších blízkych oblastí.

Tridsaťčlenná expedícia sa zamerala najmä na vizuálne pozorovanie oblohy. Mladí nadšenci si spoločne pod dohľadom skúsenejších členov lámali hlavy nad magnitúdami a pri určovaní meteorických rojov. Spoločne sme získali 150 pozorovacích hodín a viac ako 3000 záznamov Perzeíd. Okrem vedomostí v oblasti spracovania dát a praktických skúseností z pozorovania oblohy si odniesli účastníci nové zážitky zo vzájomných stretnutí i z pobytu v stanovom mestečku. Denný program vypĺňali inšpiratívne prednášky o témach z astronómie, o programovacích jazykoch, kvantových počítačov či životný príbeh vrcholového športovca s jednou nohou. Pozorovanie hviezd sa uskutočnilo vďaka ochote Púchovského gymnázia, ktoré na podujatie zapožičalo pozorovaciu techniku.

Astronomický klub PEAK bol založený v roku 2016 Mariánom Rečičárom ako občianske združenie pôsobiace v Púchove a jeho okolí. Myšlienka rozvoja a propagácie astronómie vznikla na základoch bývalého astronomického klubu Antonína Bečváře (AKAB) založeného Borisom Martinákom.

Spolupracujeme najmä s Gymnáziom v Púchove a CVČ Včielka Púchov. Okrem organizácie krúžkov, prednášok a pozorovaní sme participovali na vzniku malej hvezdárne v areáli gymnázia. Do budúcna sa chceme ďalej venovať vzdelávaniu mládeže aj okolia a šíreniu povedomia o svetelnom znečistení.

Marián Rečičár, ind. člen SZA

Foto: Peter Horálek, Hoštiná

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.