Aké problémy spôsobuje svetelné znečistenie?

Veľa sa dnes hovorí o tom, či je tá či oná firma ohľaduplná k prírode, či práve nový model automobilu je šetrný k životnému prostrediu, či obalový materiál výrobku je ekologický… Sme však ohľaduplní a šetrní k prírode aj v prípade osvetľovania?

Ľudia

Porušenie prirodzeného cyklu dňa a noci

Svetelné znečistenie je rušením nočného pokoja – tmy potrebnej na pokojný a zdravý spánok. Nové svetlo umožnilo človeku zotrieť rozdiel medzi dňom a nocou, predĺžiť pracovný deň alebo tráviť nočné hodiny pred televízorom. Výsledkom je narušenie zavedených biologických rytmov, stres, nespavosť a psychické problémy.

Viac...


Spoločnosť

Úspory energie

Zbytočné svietenie do nepotrebných smerov je plytvanie elektrinou, za ktorú zbytočne platíme. Uvádza sa, že v USA ide na svietenie do vzduchu, resp. do smerov, kde to prekáža ľuďom a prírode, ročne jedna miliarda dolárov. V mestách, kde osvetľovacie telesá už upravili, klesli náklady na ich prevádzku obvykle o jednu tretinu.

Viac…


Príroda

Je pre nás a prírodu tma dôležitá?

Ľudia v noci väčšinou spia, ale veľa živočíchov je aktívnych práve v noci. Odvtedy ako sa svet stal „žiarivejším“ a jasnejším, život mnohých zvieracích druhov sa dramaticky zmenil. Nedostatok tmy v noci narušuje život mnohých organizmov v prírode. Sú jednoducho prispôsobené na život potme. Svetelné zdroje inštalované človekom každoročne zavinia smrť miliónov z nich. Nevhodné nočné osvetľovanie rozvracia nočné ekosystémy a mätie sťahovavé vtáky. Z diaľky nápadné svietidlá so zastaranými ortuťovými výbojkami a netesné difúzory svietidiel sú smrteľnými pascami pre hmyz vrátane ohrozených druhov.

Viac…


© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.