Dopad svetelného znečistenia na ľudí

Home / Aké problémy spôsobuje svetelné znečistenie? / Dopad svetelného znečistenia na ľudí


Porušenie prirodzeného cyklu dňa a noci

Svetelné znečistenie je rušením nočného pokoja – tmy potrebnej na pokojný a zdravý spánok. Svetlom sme si umelo predĺžili deň a tak narušili tisíce rokov trvajúce biologické rytmy. Tie v našom tele riadi svetlo a „ručičkou vnútorných hodín“ je spánkový hormón melatonín. Tieto rytmy môže rozladiť posun času, práca na nočné smeny či úplne nevinne vyzerajúca pouličné lampa.

Melatonín (spánkový hormón) riadi biologické rytmy nielen v tele človeka, ale aj ďalších organizmov. Tvorí sa v tme a svetlo výrazne brzdí jeho tvorbu. Melatonín je produkovaný v epifýze, odkiaľ je uvoľňovaný do krvného obehu. Informácie o množstve svetla poskytujú fotocitlivé gangliové bunky v oku (nepodieľajú sa na formovanie vizuálneho vnemu, maximum spektrálnej citlivosti majú v modrej farbe). Na hladine melatonínu v krvi sú závislé denné aj ročné rytmy v tele. Vďaka dennému rytmu je telo informované o aktuálnom subjektívnom čase v priebehu dňa. Tento rytmus udáva každému organizmu pravidelný časový program. Má pravidelnú periódu a prejavuje sa mnohými ďalšími rytmami, napr. v rytmoch telesnej teploty, mozgovej aktivity, hormonálnej produkcie, regenerácie buniek a ďalšími biologickými aktivitami.

Pretože v zime sú noci dlhšie, za prirodzených podmienok je hladina melatonínu v krvi zvýšená. Na základe toho je telo informované o subjektívnom ročnom čase. V prípade živočíchov je tento cyklus zodpovedný za tvorbu pohlavných hormónov v jarnom období. Vďaka rytmu sa telo môže počas leta (dlhších dní a kratších nocí) predzásobiť tukom na zimu.

Riziká spojené s narušením biologických rytmov

Tma je potrebná pre zdravý a pokojný spánok. Tvorba melatonínu sa pôsobením svetla narušuje, čo môže spôsobovať skoršiu či neskoršiu ospalosť, alebo skoršie prebudenie. Svetlo počas spánku zvyšuje riziko záchvatov a epilepsiw a môže byť aj jednou z príčin niektorých psychogénnych ochorení a neuróz (stavov úzkosti). Svetlo v noci je aj subjektívne výrazne rušivým elementom.

Melatonín je tiež najúčinnejší antioxidant v našom tele (vychytáva voľné radikály, ktoré môžu napádať DNA a spôsobovať rakovinu), zároveň brzdí nádorový rast. Z mnohých štúdií vyplýva, že nadmerné svietenie má negatívny vplyv na výskyt rakoviny, mnohé dokazujú spojenie medzi prácou v noci (na zmeny) a zvýšeným výskytom rakoviny prsníka či hrubého čreva.

Melatonín je zodpovedný tiež za pokles tlaku v noci o 10 až 20%. Narušením jeho tvorby môže dôjsť k nočnej hypertenzii, ktorá môže byť príčinnú kardiovaskulárnych ochorení.

Vystavovanie sa svetlu v priebehu noci výrazne narušuje ročné biologické rytmy, čo môže spôsobiť zvýšené ukladanie tukov a následne i obezitu. Vedecké štúdie ukazujú dokonca aj to, že vystavovanie sa predovšetkým modrému svetlu pred jedlom zvyšuje pocit hladu (úroveň hormónu leptínu poklesne) a zrýchľuje metabolizmus glukózy. Iné výskumy potvrdili súvislosť so zvýšením telesnej hmotnosti.

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.