Exkurzia alebo prechádzka astronomickou Prahou

| aktuality

V dňoch 10. – 12.10.2014 sa uskutočnila náučná astronomická exkurzia do dvoch českých miest, v Prahe a v Brne. To, že samotné mestá majú bohatú históriu pripomínať netreba, ale tým, že sme sa s  históriou astronómie oboznámili podrobnejšie, môžeme vďačiť hlavne organizátorom tohto zájazdu, konkrétne pánovi Bc. T. Dobrovodskému a pánovi RNDr. P. Rapavému. Zároveň veľké ďakujem patrí aj vedeckým a odborným pracovníkom, ktorí nás počas zájazdu sprevádzali. Vďaka týmto úžasným ľuďom sme boli oboznámení so Štefánikovou  hvezdárňou na Petříne. Tam sme mali možnosť prehliadnuť si priestory hvezdárne, ktoré nám podrobnejšie predstavil odborný pracovník RNDr. P. Svoboda. Počasie na pozorovanie večernej oblohy nebolo veľmi priaznivé, ale napriek tomu sme si prezreli astronomickú výstavu, historické prístroje, animácie, dotkli sa meteoritov, vyskúšali interaktívne exponáty, optické pokusy či prezreli ďalekohľady, ktoré na Petříne používajú. Nemalú pozornosť mala špeciálna výstava venovaná 95. výročiu úmrtia významného generála a astronóma Milana Rastislava Štefánika.

Na druhý deň sme prechádzali centrom veľmi krásnej Prahy (ten kto už v Prahe bol vie, že sa určite nemýlim). Naša ďalšia zastávka bola pri pražskom orloji, o ktorom nám už viac porozprával doc. M. Šolc pôsobiaci na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pán docent nám dosť podrobne vysvetlil, na akom princípe funguje pražský orloj alebo tzv. astroláb (historický astronomický prístroj). Jeho odborný výklad pokračoval aj pri presune cez pražské uličky a nadväzne vyústil v Karoline – historickom priestore Univerzity Karlovej. Vo Veľkej aule Karolina sa nachádza majestátna socha zakladateľa univerzity Karola IV., ktorá zosilní samotný prežívaný zážitok. Navštívili sme aj miesta, kde žili, pôsobili a v niektorých prípadoch aj svoju životnú púť ukončili dosť známi astronómovia, fyzici či matematici, akými sú Tycho Brahe, Johannes Kepler, Albert Einstein, Bernard Bolzano, ale aj Johannes Marcus Marci. Zastavili sme sa pri poludníku, podľa ktorého sa v minulosti určoval pražský čas a večer nás čakala návšteva pražského planetária, kde sme mali možnosť vidieť program – Noční obloha 8K.

Na tretí deň naše potulky smerovali na prehliadku pracoviska AsÚ AV ČR v Ondřejove. Tu nás sprevádzal pán P. Suchan, ktorý prehliadku okorenil príjemným odborným výkladom napr. o veľmi zaujímavom životopise Jána Jozefa Friča – zakladateľa hvezdárne v na Ondřejove. Slovenčina zarezonovala v podaní pána Leška v slnečnom oddelení a potom rozsiahlym areálom sme sa presunuli k Perkovmu ďalekohľadu. V neveľkej kupole, len kúsok za „dvojmetrom“, nás privítal Mgr. P. Kušnirák, PhD. Ich 65 cm ďalekohľad je špecializovaný na výskum asteroidov a viacero z nich je pomenovaných v súvislosti so Slovenskom. Okrem iného nám bol, vďaka pánovi Z. Bardonovi, predvedený nový robotický ďalekohľad Blue Eye 600. V tento posledný deň zájazdu sme ešte navštívili Hvezdáreň a planetárium Mikuláša Koperníka v Brne. Počas prehliadky priestorov HaP a exporatória sa   nám osobne venoval sám pán riaditeľ Mgr. J. Dušek, PhD. Astronom v každem z nás bol program v digitáriu, ktorý nám predviedol pán J. Forman. Práve tento program o astronómii, určený pre dospelého diváka, málinko pootvorí dvierka ľuďom, ktorí o tejto vede vedia málo, alebo sa s ňou stretli už veľmi dávno.

Za tento úspešne zrealizovaný astronomický zájazd vám milí organizátori veľmi pekne ďakujem a myslím, že poďakovanie je aj v mene ostatných, ktorí sa zúčastnili tohto úžasného zájazdu do astronomickej Českej republiky. Zájazd hodnotím veľmi pozitívne ako po stránke odbornej, zážitkovej a hlavne organizačnej.

Na záver len spomeniem, že previesť sa nočnou lanovkou v spoločností troch skvelých žien malo naozaj zmysel. Citujem úryvok z nočnej konverzácie pred jazdou lanovkou: On „Proč se chcete převést lanovkou tam a zpět?“ Spolujazdkyňa „Viete nám sa to zdá, ako veľmi dobrý nápad.“... kto tam nebol môže tíško závidieť. Ďakujeme.


PaedDr. Júlia Urbanová, PhD.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.