Pozorujte vzájomné zákryty a zatmenia galileovských mesiacov Jupitera

| aktuality

Planéta Jupiter je vďačným objektom pre astronómov i laikov najmä kvôli možnosti sledovania atmosférických javov (oblačné pásy, Veľká červená škvrna), ale aj štvorici jasných mesiacov. Už v priebehu niekoľkých desiatok minút si všimneme zmenu ich konfigurácie voči materskej planéte a takmer každú noc nastáva aspoň jeden zákryt za jej diskom alebo prechod pred ním. Ďaleko zriedkavejšie sú však podobné úkazy medzi samotnými satelitmi.

Siderická obežná doba Jupitera okolo Slnka je približne 12 rokov, čo znamená, že každých 6 rokov nastáva geometrická situácia, keď rovina rovníka planéty prechádza stredom Zeme (alebo inak povedané planetocentrická deklinácia Zeme je nulová). Vzhľadom na veľmi malý sklon roviny dráh galileovských mesiacov voči Jupiterovmu rovníku môžeme práve v tomto období sledovať ich vzájomné zákryty a zatmenia.

Poslednú sériu týchto úkazov sme pozorovali v roku 2009 a znovu si ich môžeme vychutnať aj počas zimných a jarných mesiacov tohto roku. V priloženej tabuľke je výber úkazov viditeľných na našom území. Všetky časy sú v UT, pri type úkazu je ako prvý uvedený mesiac, ktorý úkaz spôsobuje, druhý je zakrytý resp. v tieni; písmeno medzi nimi je skratkou pre zatmenie (E – eclipse) resp. zákryt (O – occultation). Trvanie úkazu je v minútach, pokles jasnosti v magnitúdach.

Planéta Jupiter je v tomto období dominantou nočnej oblohy. Viac informácii o jej aktuálnej pozorovateľnosti nájdete v časti o aktuálnej oblohe.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.