TLAČOVÉ SPRÁVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU ASTRONÓMOV

| aktuality

01/2019 : ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA 21. JANUÁRA 2019

12/2018 : GEMINIDY A VIANOČNÁ KOMÉTA

07/2018 : ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA A VEĽKÁ OPOZÍCIA MARSU

03-2/2018 : HODINA ZEME - CELÝ SVET SA PONORÍ DO TMY

03/2018 : DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2018 (JARNÁ ROVNODENNOSŤ)

12/2017 : SVÄTÁ LUCIA PRINESIE PADAJÚCE HVIEZDY AJ BÁJNEHO PHAETONA

08/2017 : ČIASTOČNÉ ZATMENIE MESIACA 7. AUGUSTA 2017

03/2017 : DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2017

02/2017 : POLOTIEŇOVÉ ZATMENIE MESIACA 10 - 11. 2. 2017

09/2016 : POLOTIEŇOVÉ ZATMENIE MESIACA 16. 9. 2016

08/2016 : PERZEIDY - LETNÝ METEORICKÝ ROJ

04/2016 : PRECHOD MERKÚRA POPRED SLNEČNÝ DISK 9. MÁJA 2016

03/2016 : HODINA ZEME 2016

02/2016 : DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2016

01/2016 : KVADRANTIDY - NOVOROČNÉ PADAJÚCE HVIEZDY

09/2015 : ÚPLNÉ ZATMENIE MESIACA 28. SEPTEMBRA 2015

08/2015 : PERZEIDY - "PADAJÚCE HVIEZDY"

06/2015 : PARK TMAVEJ OBLOHY VEĽKÁ FATRA

03-3/2015 : HODINA ZEME 2015

03-2/2015 : ZATMENIE SLNKA 20. MARCA 2015

03/2015 : DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 15. MARCA

02/2015 : JUPITER V OPOZÍCII

12/2014 : 22. DECEMBRA 2014 SA ZAČÍNA ASTRONOMICKÁ ZIMA

11/2014 : METEORICKÝ ROJ LEONIDY

09/2014 : JESENNÁ ROVNODENNOSŤ 2014

08/2014 : SLZY SV. VAVRINCA – PERZEIDY 2014

06/2014 : 21. JÚNA 2014 SA ZAČÍNA ASTRONOMICKÉ LETO

03/2014 : 20. MARCA 2014 SA ZAČÍNA ASTRONOMICKÁ JAR

11/2013 : ISON - KOMÉTA DESAŤROČIA

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.