Hviezdy nad Poľanou

| aktuality

Krásnu prírodu nášho Podpoľania si treba chrániť, to učíme už malé deti. Podpoľanie má na rozdiel od iných regiónov na Slovensku aj tú výhodu, že tu v noci ešte vidieť na oblohe hviezdy. Obyvatelia veľkých miest nám toto môžu len závidieť. Dokedy však? Je svetlo v noci vážny ekologický problém? Prečo potrebujeme tmu? Čo je to svetelný smog?

Týmto úvodom začínala pozvánka Astronomického krúžku pri Gymnáziu v Detve. Jeho vedúci Mgr. František Strýček (Franto) usporiadal 5. júna 2014 inšpiratívne podujatie v rámci projektu KomPrax – Kompetencie pre prax „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“. S Fantom sa poznáme ešte z nášho študijného pobytu v CERNe a odvtedy spolupracujeme, nielen v otázkach svetelného znečistenia. V súčasnosti majú v škole zapožičaný aj Dobson 150/1200, ktorým pravidelne pozorujú.

Gymnazisti a starší žiaci zo škôl v Detve a Hriňovej strávili pekné dopoludnie, záujem bol slušný, miestnosť plná. Pri prednáške boli spočiatku niektoré tváre akési unudené a otrávené, no postupne ožívali... Problematike svetelného znečistenia ich zaujala, pre väčšinu bola nová, úplne neznáma. Keďže po prednáške bol pripravený kvíz o ceny, každý kto dával skutočne pozor, mal takmer vyhrané. Nuž a keďže aj organizátori predpokladali, že poslucháči budú pozorní, niektoré otázky museli byť predsa aj ťažšie o ktorých sa nehovorilo. Avšak žiadne zákerné… Výsledky kvízu milo prekvapili, bodové hodnotenia sa šplhali k maximu.

S hodnotením kvízu počas prestávky pomáhali členovia astronomického krúžku v peknej „tričkovej rovnošate“. Ak niektorí tričká aj závideli, tí najlepší ich dostali ako jednu z cien.

Kým sa kvíz hodnotil užívali sme si slnečné škvrny cez Dobson a mimoriadnej pozornosti sa tešili aj protuberancie a filamenty v malom Lunte. Uznanie nám vyslovil, okrem iných, aj bývalý riaditeľ gymnázia, ktorý začal už dávnejšie organizovať, dnes už tradičný Detviansky fyzikálny seminár. Vo vestibule gymnázia boli panely s aktuálnymi snímkami Slnka či výsledkami práce krúžku, no bol tu aj diplom úspešného riešiteľa Astronomickej olympiády. Väčšina panelov však bola zameraná práve na svetelné znečistenie.

S Frantom sme, okrem iného, hovorili aj o možnosti vytvoriť chránené územie tmy v okolí Poľany. Primátor Hriňovej je myšlienke naklonený, veď mesto má k ekológii a úsporám energie pozitívny prístup.

Domov som sa vracal spokojný, v Detve som sa cítil príjemne, podarila sa dobrá vec. A hrialo nielen príjemné počasie, ale aj spomienky na poďakovania pedagógov i žiakov.

P. Rapavý

P.S.

Postnarodeninový darček som dostal aj pri náhodnom zapnutí televízie. V súťažno-zábavnej relácii „Čo ja viem“ 6. júna bola aj otázka „Kde je na Slovensku park tmavej oblohy?“ Potešilo ma to…a nielen zaradenie otázky, ale aj správna odpoveď.

Prednáška zaujala obsahom aj obrazom

Mgr. Stýček a kvízovanie nielen o svetelenom znečistení

Spoločná fotografia - hodnotitelia projektu budú iste spokojní

Víťazka mala z 20 otázok takmer plný počet bodov :-)

Príprava výstavy o svetelnom znečistení

Traja mušketieri z astronomického krúžku

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.