Tripark tmavej oblohy Východné Karpaty

| aktuality

Park tmavej oblohy Poloniny sa stal súčasťou prvého „trilaterálneho“ parku tmavej oblohy na svete – oblasti tmavej oblohy rozprestierajúcej sa na území troch štátov – Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty.

V súčasnosti je na celom svete vyhlásených okolo stovky oblastí tmavej oblohy, z toho sú iba tri cezhraničné, dve „bilaterálne“ a jedna „trilaterálna“. O založenie bilaterálnych oblastí (na území dvoch štátov) sa zaslúžili hlavne naši českí kolegovia. Prvá bilaterálna oblasť tmavej oblohy JOTO bola vyhlásená v roku 2009 ako cezhraničná česko-poľská oblasť tmavej oblohy. V roku 2013 nasledovala BOTO, česko-slovenská oblasť tmavej oblohy. Nakoniec tohto roku vznikol „troj-park“ na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny, no myšlienka vyhlásiť takýto park vznikla ešte oveľa skôr.

Prvé nápady založiť „trojpark“ na území Biosférickej rezervácie Východné Karpaty [odkaz na wiki] vznikli niekedy začiatkom roka 2010, keď na Slovensku ešte nebol vyhlásený žiaden park tmavej oblohy. Dôvodom bola výnimočnosť tejto medzinárodnej biosférickej rezervácie. Vyhlásilo ju UNESCO v roku 1992 na území Národného parku Poloniny na Slovensku, na území Bieszczadzkého národného parku v Poľsku a dvoch ďalších susediacich poľských chránených krajinných oblastí. V roku 1998 sa k rezervácii pripojil aj Užanský národný park na Ukrajine a ďalšia susediaca ukrajinská chránená krajinná oblasť. Vznikla tak prvá trilaterálna biosférická rezervácia na svete, vyznačujúca sa veľkou koncentráciou bukových pralesov. Idea vytvoriť park tmavej oblohy Východné Karpaty je už aj v memorande vyhlásenia Parku tmavej oblohy Poloniny z 3. decembra 2010.

Prvým krokom k vyhláseniu tejto oblasti za „park tmavej oblohy“ bol vznik slovenského Parku tmavej oblohy Poloniny v roku 2010. Už v samotnom memorande podpísanom pri vyhlásení tohto parku bola zmienka o snahe rozšíriť toto chránené územie „tmy“ aj o oblasti v Poľsku a Ukrajine. Vznik Parku hviezdneho neba Bieszczady v Poľsku v roku 2013 nedal na seba dlho čakať. Posledným krokom k cieľu bolo vyhlásenie Zakarpatského parku tmavej oblohy na Ukrajine 13. júna 2016. Už nič nebránilo tomu zvolať tripartitu, resp. v našom prípade „tri-park-titu“, teda stretnutie zástupcov troch oblastí tmavej oblohy a podpísať „trojdohodu“.

Tripark tmavej oblohy Východné Karpaty (ang. East Carpathian Dark-Sky Tripark) bol vyhlásený dňa 9. Septembra 2016 podpisom memoranda na medzinárodnej konferencii o astroturizme a meteoritoch v Poloninách na Observatóriu na Kolonickom sedle. V memorande sa zástupcovia troch „tmavých“ parkov vo vzájomnej spolupráci rozhodli na území Parku tmavej oblohy Poloniny na Slovensku, Parku hviezdneho neba Bieszczady v Poľsku a Zakarpatského parku tmavej oblohy na Ukrajine vytvoriť, udržiavať a rozvíjať špecifickú chránenú oblasť tmy, ktorá je prvou na svete rozprestierajúcou sa na území troch štátov. Tripark je vymedzený územím Parku tmavej oblohy Poloniny (48 519 ha), Parku hviezdneho neba Bieszczady (113 846 ha) a Zakarpatského parku tmavej oblohy (46 302 ha). Jeho celková rozloha je 208 667 ha a bol vyhlásený pri príležitosti 150. výročia pádu meteoritu Kňahyňa.

Aj samotné pomenovanie troj-parku ako „Tripark“ má symbolický význam. V angličtine pri jeho vyslovení môže mať tri rôzne významy. Po prvé ako „Tri-park“, teda troj-park (trilaterálny park); po druhé ako „Trip-park“, teda park určený na výlety, v našom prípade hlavne astroturistiku; no a po tretie ako „Tree-Park“, teda ako oblasť vyznačujúca sa množstvom vzácnych stromov, hlavne bukových pralesov. Želáme nášmu Triparku, aby sa táto symbolika aj v budúcnosti naďalej zachovala aj v realite.

Peter Begeni

(fotografie: P. Mikloš a P. Begeni)

Mapa Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty (autor P. Begeni)

Hlavička memoranda

Podpisovanie memoranda zástupcami Ukrajiny (Dr. Ihor Byrkovych, riaditeľ, Užanský NP; prof. Ihor Korol, prorektor, Užhorodská národná univerzita)

Podpisovanie memoranda zástupcami Slovenska (Dr. Pavol Rapavý, Slovenský zväz astronómov; Dr. Igor Kudzej. Vihorlatská hvezdáreň Humenné)

Spoločná fotografia všetkých vyhlasovateľov

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.