Zodiakálne svetlo

| aktuality

Jedným z charakteristických prvkov kvalitnej nočnej oblohy je prítomnosť zodiakálneho svetla a efektov s ním spojených. Odlesk tohto pozorovateľského fenoménu, ktorý často dokresľuje kolorit oblohy na záberoch najväčších teleskopov na svete z púšte Atacama alebo Kanárskych ostrovov, môžeme pri troche snahy a možno aj šťastia pozorovať aj z nášho územia.

Zodiakálne svetlo pozorujeme na pozemskej oblohe ako slabý kužel svetla vystupujúci od obzoru pozdĺž ekliptiky. Vzniká rozptylom slnečného svetla na drobných čiastočkách prachu v medziplanetárnom priestore. Keďže najviac takéhoto materiálu je sústredeného v blízkosti roviny ekliptiky, pozorujeme ho práve v jej okolí.

Jav je veľmi náročný na pozorovanie a potrebné sú dokonalé pozorovacie podmienky s minimálnym svetelným znečistením a priezračnou atmosférou. V prostredí strednej Európy sú takéto podmienky zriedkavé a za výrazným zodiakálnym svetlom treba vyraziť do odľahlých oblastí púští, náhorných plošín alebo ostrovov v mori. Počas bezmesačných nocí tu zodiak vystupuje vysoko nad obzor a pozdĺž ekliptiky tvorí nápadný svetelný pás. Nazýva sa zodiakálny alebo ak chcete zvieratníkový most. V miestach oproti Slnku nápadne zjasnie v oblasti nazývanej protisvit.

Ranné zodiakálne svetlo nad San Pedro de Atacama. Foto: Stanislav Kaniansky, 2012

Jas zodiakálneho svetla je v dobrých podmienkach porovnateľný s jasnosťou Mliečnej cesty. U nás je pozorovateľný hlavne v období okolo rovnodenností. Na jar večer, krátko po západe Slnka na západe a počas jesene zasa ráno na východe. Ekliptika má vtedy najpriaznivejší sklon k obzoru. Bohužiaľ v súčasnosti žijeme v podmienkach, kedy je pozorovanie aspoň náznakov zodiakálneho svetla u nás viac menej lákadlom do parkov tmavej oblohy. Ako však dokumentujú fotografie, aj v urbanizovanej časti Slovenska je možné tento fenomén pozorovať. Treba využiť neprítomnosť Mesiaca na oblohe blízko rovnodennosti, výborné atmosférické podmienky a z odľahlých a vyššie položených lokalít sa dá pozorovať dokonca aj vizuálne. Parazitné umelé svetlo býva však aj v tmavých lokalitách, či chceme alebo nechceme, často neoddeliteľnou súčasťou dlhších expozícii.

Zodiakálne svetlo pozorované na strednom Slovensku. Slabé svetlo bolo možné vidieť aj vizuálne. Umelé svetlo v pozadí je asi 10 km vzdialený Žiar nad Hronom.  Foto: Tomáš Dobrovodský, Trnavá Hora - Ladno (670 mnm), 01.03.2014, 19:00 SEČ

Záber slabého zodiakálneho svetla len pár hodín po jarnej rovnodennosti. Foto: Tomáš Dobrovodský, Trnavá Hora - Kľačany (540 mnm), 20.03.2014, 19:50 SEČ

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.