Európske solárne dni 2014 aj s astronómami

| aktuality

Tohtoročných Európskych solárnych dní (ESD), ktorých hlavným organizátorom bola Slovak  RE Agency (Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie) sa ako partner zúčastnil aj SZA. Nakoľko astronómovia majú k Slnku a využívaniu jeho energie blízko, viacero astronomických zariadení sa do realizácie ESD zapojilo a pripravili často netradičné podujatia. Výsledkom našej spolupráce so Slovak RE Agency  je aj odkaz na interaktívnu mapu solárnych zariadení, ktorú nájdete aj ako stály odkaz na našom webe v pravom menu.

Záverečná správa bude na stránke ESD a aj keď teraz ešte nie je isté, či ESD budú aj v roku budúcom v celej Európe, na Slovensku takmer určite a dokonca aj s niektorými odporúčanými zmenami. O tom, ako to dopadlo u astronómov sme dostali niekoľko informácií a fotografií, ďalšie snáď čoskoro...

Banská Bystrica

Pre nepriaznivé počasie Vartovku navštívilo len niekoľko individuálnych záujemcov a jedna organizovaná skupina. Pozorovať sa nedalo a tak z pozorovania nebolo nič, využili sa len fotografie a solárne zariadenia, ktoré fungujú aj pri zamračenej oblohe. Informácie a propagácia však bola na niekoľkých školách.

Bratislava (MO SZA)

Niekoľko akcií v Modre a Pezinku, informácie o možnostiach využitia slnečnej energie v domácnostiach.

Žiar nad Hronom 

V rámci ESD bola v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom otvorená solárna terasa, ktorá sa po svojom konečnom dobudovaní stane novým edukačným prvkom zameraným na praktickú ukážku využitia solárnej energie pri výrobe elektrickej energie a tepla. Početné slnečné hodiny priblížia návštevníkom aj využitie Slnka pri určovaní času rôznymi spôsobmi.  

Rimavská Sobota

Tradične bohatý program od 2. do 7. mája, kde zaujali predovšetkým exponáty vo vynovenom Astroparku. Okrem prednášky, besedy, výstavy a pozorovania fotosféry aj chromosféry  to boli nielen náučné ale aj zábavné stanovištia (slnečné hodiny, slnečná sústava, točiaca sa zemeguľa, slnečná pec a kolektor, fotovoltický panel, solárne hračky, fontány...). Fotodokumentácia je TU.

Rožňava

Počas organizovaných dní počasie katastrofálne až kalamitné... Pripravený program teda presúvame na náhradný júnový termín. Ako „náplasť“ bola prezentácia postera na tému solárnych zariadení využiteľných na osvetové účely na 22. celoštátnom slnečnom seminári v Nižnej nad Oravou.

Snina

Gymnázium v Snine (MO SZA) sa do ESD zapája už tradične, je tu pochopenie od pedagógov aj vedenia. Okrem prednášky a besedy na tému „zelenej energie“ pozorovali Slnko Coronadom a diskutovali ne témy ako môžu (u)šetriť energiu.

Žilina

2. mája v Žiline počasie prialo, zamestnanci hvezdárne pripravili program pre asi 300 záujemcov nielen zo škôl ale aj verejnosti. Námestie ožilo veľkými panelmi, slnečným varičom aj ďalekohľadmi a to všetko s kvalifikovaným výkladom astronómov.

Snina

Žilina


Žilina


Žilina

Rožňava - poster

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.