Výročné stretnutie výskumnej infraštruktúry Europlanet (ERIM)/Europlanet Early Career (EPEC) 2023

| aktuality

 

Výročné stretnutie výskumnej infraštruktúry Europlanet (ERIM)/Europlanet Early Career (EPEC) 2023 - registrácia otvorená

Link na kalendár : https://www.szaa.org/kalendare/kalendar/europlanet-research-infrastructure-meeting-erim-2023-and-epec-annual-week

Prvé stretnutie výskumnej infraštruktúry Europlanet (ERIM), organizované spoločne s piatym výročným týždňom Europlanet Early Career (EPEC), sa uskutoční v dňoch 19. - 23. júna 2023 v hybridnej forme v hoteli Sorea / Univerzita Komenského v Bratislave a online.

Registrácia je bezplatná a pre účastníkov je k dispozícii ubytovanie a podpora na cestu.

Registrácia je už otvorená.

Termín registrácie na mieste do: 19. mája 2023
Termín registrácie pre virtuálnu konferenciu: 16. jún 2023

ČO JE ERIM?

ERIM je nový druh stretnutia na podporu európskej planetárnej vedy a súvisiacich komunít. Formát ERIM 2023 predstavuje sériu interaktívnych workshopov súvisiacich s aktivitami projektu výskumnej infraštruktúry (RI) Europlanet 2024, výskumnými infraštruktúrami vo všeobecnosti a spoločnosťou Europlanet. Stretnutie bude organizované spoločne s Výročným týždňom EPEC 2023, školou odbornej prípravy pre sieť Europlanet Early Career Network.


Ako to bude fungovať?

Workshopy budú organizované v rámci niekoľkých programových okruhov. Počas týždňa sa môžete ponoriť do programových stôp, workshopov a dokonca aj zasadnutí. Cieľom je nadviazať nové kontakty, brainstormovať nápady, rozvíjať synergie, rozširovať možnosti spolupráce a pomôcť nám vybudovať silnú, prosperujúcu a udržateľnú komunitu pre planetárnu vedu v Európe.

Na účasť na ERIM nemusíte byť členom spoločnosti Europlanet Society ani projektu Europlanet 2024 RI. Hľadáme nových ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do projektu Europlanet, takže každý je vítaný. Obmedzenému počtu (~150) účastníkov však ponúkneme bezplatné ubytovanie a cestovné granty. Ak budeme mať nadmerný počet žiadostí o podporu, prednosť budú mať členovia spoločnosti Europlanet. (Zistite ďalšie výhody členstva v spoločnosti Europlanet).


Program

V rámci programových okruhov a workshopov ERIM sa bude riešiť mnoho rôznych tém vrátane:

 - Vedecký seminár siete Europlanet Telescope
 - Regionálne centrá
 - Rozmanitosť a inklúzia
 - Osvetová činnosť
 - Priemysel a politika
 - Udržateľnosť a ekologická stopa komunity planetárnej vedy
 - Služby Europlanet VA (vrátane virtuálneho observatória VESPA pre planetárne údaje, služieb vesmírneho počasia SPIDER, geologického mapovania GMAP a strojového učenia)
 - Výskumné infraštruktúry (vrátane spoločných výziev a udržateľnosti pre malé a stredne veľké distribuované RI a zasadnutia Rady pre RI Europlanet 2024)

Všetky podrobnosti o zasadnutí a registráciu nájdete na adrese: https://www.europlanet-society.org/erim2023/

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.