Deň hvezdární a planetárií

| aktuality

Tohtoročný Deň hvezdární a planetárií (DHaP) sa konal 25. a 26. marca 2023 a tohto roku bolo jeho témou 550. výročie narodenia M. Kopernika. Táto dlhoročná tradícia začala začiatkom 90-tych rokov z iniciatívy planetária v talianskej Brescii pod názvom Day of planetaria.  Do DHaP sa zapojilo 19 organizácií a niektoré z nich nám poslali informáciu, ako to u nich dopadlo. Všetkých milo prekvapil veľký záujem verejnosti. Nasledujúce riadky teda môžu byť pre viacerých aj inšpiráciou, čo a ako sa dá realizovať pri príležitosti tohto astronomického sviatku. Ako prvé nás o svojom programe informovali hvezdárne z východného Slovenska a keď som to kolegovi oznámil a poďakoval, len stručne zareagoval: „No vidíš, a to jeden politik povedal, že na východe vraj nič nie je...“. Všetkým, ktorí nám poslali informácie ďakujeme.

Medzev

Hvezdáreň a planetárium Medzev sa ako každoročne aj v tomto roku zapojilo do DHaP. Počasie nám neprialo,  podujatie sme mali naplánované v sobotu 25. 3. 2023, oblohu sme však pre dážď pozorovať nemohli. Pre návštevníkov sme pripravili výstavu meteoritov a Kozmické počasie. Zaujala však aj komentovanú prehliadka budovy hvezdárne a na interaktívnej výstave „vedeckej hračky“ sa hrali sa malí aj veľkí, viacerí si zopakovali fyziku. Prednáška v našom planetárnom parku sa vydarila podobne ako program v planetáriu, ktorý pripravil kolega Čabala. Premietli sme deťom aj vesmírnu rozprávku a odpovedali sme na otázky návštevníkov. Veríme, že budúci rok nám počasie umožní pozorovanie oblohy.

O. Ballaschová

Rozprávky boli pre najmenších...

Hrali sa nielen deti, ale aj dospelí 

Nitra

DHaP v Nitre organizovali osvetári v spolupráci s členmi SZA. Ako to tam vyzeralo si môžete pozrieť v krátkom videu ale ešte lepšie prečítať si dojmy predsedu SZA, ktorý Nitru navštívil.

 

Zvečera bola obloha ešte pekná...

Takmer rodinná atmosféra pri "Artušovom stole", ako ho  v článku pomenoval M. Obert.

Košice

V Košiciach sme mali Deň hvezdární a planetárií v sobotu 25. 3. pod názvom Deň astronómie (DA) spojený s Hodinou Zeme (HZ) a veľkonočným podujatím rodinnou sobotou Veľkonočná fantázia (VF). 

Ľudí bolo neúrekom (cez 200). Počasie neprialo. Uskutočnilo sa celkom 3 programy v rámci DA a VF do 18. h. Potom nasledoval blok v rámci HZ: premietanie filmov o problematike svetelného znečistenia a program o nepresvetlenej oblohe v planetáriu. Nezabudli sme ani na Kopernika a o 20:30 sme sa zapojili do HZ. Vypli sme osvetlenie budovy CVČ zvonku aj vnútri.

Pri astronomických aktivitách nám pomáhal aj R. Gális, predseda SAS pri SAV, a jeden dobrovoľník.

P. Kaňuk

Keďže počasie neprialo, program bol prevažne v planetáriu

Rožňava

Víkendový „Deň hvezdární a planetárií“ u nás dopadol fantasticky. 

V sobotu 25. 3. 2023 sme mali „Deň otvorených dverí na Hvezdárni Rožňava“ - exkurzie/prehliadky areálu, hlavnej budovy hvezdárne a pozorovateľne s kupolou, hračky a aktivity pre deti, prezentácia pozorovacej techniky, výstava fotografií „Minulosť Rožňavskej hvezdárne“, premietanie tematických filmov k 550. výročiu narodenia Mikuláša Kopernika, denné pozorovanie Slnka ďalekohľadmi a večerné pozorovanie oblohy. Počasie sa v tento deň umúdrilo, takže všetko dopadlo veľmi dobre. V nedeľu sme mali program v digitálnom planetáriu, premiérové predstavenia dobrodružného animovaného filmu 3-2-1 Štart! V podstate skoro každý vstup do planetária bol vypredaný. Zároveň bola prístupná výstava prác výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. O organizované aktivity bol počas obidvoch dní zo strany verejnosti veľký záujem, za čo sme veľmi vďační. 

Z. Molnár

Keď sa nemôžeme pozerať na Slnko čo Mesiac, aj terén potešil

Humenné

V posledný marcový víkend sa uskutočnilo tradičné celoslovensky organizované podujatie „Deň hvezdární a planetárií“, ktoré na Vihorlatskej hvezdárni v Humennom prebiehalo v nedeľu 26. marca 2023. Celé podujatie bolo realizované s finančnou podporou mesta Humenné. Celodenné aktivity „Dňa hvezdární a planetárií“ začali dopoludňajším programom pre najmenších premietaním astrorozprávok. Popoludňajší program pokračoval pozorovaním Slnka špeciálnym solárnym teleskopom, cez ktorý mohli návštevníci vidieť peknú slnečnú aktivitu. V kupole hvezdárne prebiehalo pozorovanie Slnka metódou projekcie. Hlavným bodom celodenného programu bola prednáška oceňovaného slovenského astrofotografa a popularizátora astronómie Tomáša Slovinského, ktorý prítomným sprostredkoval zážitky z jeho cesty pre americkú vedeckú organizáciu NOIRLab, na ktorej zhotovil veľké množstvo fotografií tmavej nočnej oblohy z observatórií v Čile, a v USA na Havaji a v Arizone. Niektoré fotografie sú už k dispozícii na stránke https://noirlab.edu/public/products/virtual-tours/. Poslucháčov po prednáške tiež zaujímali aspekty prípravy na takúto cestu a za akými nevšednými astronomickými úkazmi sa oplatí cestovať po svete. Následne prebiehalo videopásmo „Vesmírne výzvy“, ktoré sa venovalo aktuálnemu dianiu v kozmonautike. Vo večerných hodinách po zotmení dovolila obloha s malou oblačnosťou pozorovať objekty hviezdnej oblohy z terasy a kupoly hvezdárne. Návštevníci mali možnosť vidieť dva najjasnejšie objekty večernej oblohy – Mesiac pred prvou štvrťou a planétu Venušu. Z ďalších objektov to bola predovšetkým Veľká hmlovina v Orióne, otvorené hviezdokopy na zimnej hviezdnej oblohe alebo stále pozorovateľná planéta Mars. Pozorovanie oblohy bolo tiež doplnené výkladom odborných pracovníkov o orientácii na oblohe a súhvezdiach.

R. Adam

Prednáška T. Slovinského

Pozorovanie slnečnej chromosféry

Fotosféru si v kupole niektorí fotografovali aj mobilom

 Hlohovec

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci oslávila Deň hvezdární a planetárií v sobotu 25. marca 2023. V planetáriu sme v tento deň privítali celkovo 224 návštevníkov, čo je maximálna kapacita kresiel pre štyri samostatné programy. Prvým programom boli Tajomstvá vesmíru pre mladšiu vekovú kategóriu detí, potom nasledoval fulldomový animovaný film 3-2-1 Štart! o dobrodružstvách škrečka Elona a jeho kamarátoch na dvore s vynálezmi. Pokračovali sme premietaním Fantastickej cesty pre staršiu vekovú kategóriu detí. Nakoniec sme sa pozreli do obdobia renesancie, kde sme sledovali životnú púť Človeka, ktorý pohol Zemou – Mikuláša Kopernika. Pútavé rozprávanie o súkromí, študijnom a pracovnom živote, názoroch, myšlienkach a povahe pána Kopernika si pripravili naši kolegovia z pozorovacieho oddelenia. Návštevníci odchádzali spokojní a vďační za veľmi zaujímavý, náučný a krásny program. Večerný dážď nám však nedoprial pozorovať objekty jarnej nočnej oblohy.

L. Ostradická

Program o M. Kopernikovi v planetáriu

Michalovce

Nový názov hvezdárne v Michalovciach je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

Na tohtoročnom DHaP sa v Michalovciach zúčastnilo spolu viac než 150 návštevníkov. Pripravený bol program pre rodičov s menšími deťmi – vystrihovačky, vymaľovánky, skladačka, hry, rozprávka i pozorovanie Slnka. Pre starších potom nasledovala prednáška o Mikulášovi Kopernikovi „Muž, ktorý zastavil Slnko a pohol Zemou.“ Nasledovala aj bohatá diskusia, prehliadka ďalekohľadu v kupole a meteorologickej stanice na terase hvezdárne.

Z. Komárek

Inšpiratívny program pre deti

V kupole hvezdárne

Trebišov

Útvar astronómie, ktorý je súčasťou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporiadal pri príležitosti Dňa hvezdární a planetárií v sobotu 25. marca 2023 podujatie pre malých aj veľkých. Pre deti bola pripravená interaktívna súprava pre objavovanie vesmíru s virtuálnymi okuliarmi a aplikáciami o vesmíre, magnetické puzzle, astronomické rozprávky, hry a omaľovánky. V tvorivej dielni si mohli vyrobiť otáčavé „lunárium“, ktoré znázorňuje vzťah medzi Slnkom a Mesiacom. Nechýbalo ani pozorovanie Slnka slnečným ďalekohľadom a pozorovanie Mesiaca, ktoré neskôr prekazilo nepriaznivé počasie. Dospelí si vypočuli prednášku o Mikulášovi Kopernikovi a jeho práci.

B. Lešková

 

Zahrali a poučili sa malí aj veľkí

Pozorovanie Slnka

Prešov

Rovnako ako v prípade jarných prázdnin, nás veľmi milo prekvapil vysoký záujem o návštevu našej  organizácie. Predovšetkým účasť 327 návštevníkov detského bloku programov nám priniesla veľa pekných chvíľ, priznávame aj starosti ako skrátiť čakanie. Na záver dovoľte vysloviť želanie, že z pobytu u nás prevládli v rodinách tie príjemnejšie dojmy a tie nás snáď dovedú k ďalším spoločným stretnutiam. Patrí sa nám poďakovať aj večerným návštevníkom a aj keď obloha neumožnila pozorovanie hviezd, tá umelá opäť poslúžila ponúknuť na sobotný večer astronomické aj umelecké témy.

V. Kolivoška

Program DHaP bol vo vynovenej budove

Rimavská Sobota

Program DHaP v Rimavskej Sobote bol určený všetkým vekovým kategóriám, ktorý začal v invenčnom Astroparku. Záujem verejnosti bol prekvapujúco vysoký, mali sme sa veru čo obracať, veď len na rozsiahlom pozemku je čo pozerať a o čom sa rozprávať. Vo vestibule hvezdárne je výstavka meteoritov, hornín, skamenelín, 3D model správneho/nesprávneho osvetlenia či kostra tyranosaura. Na chodbách zaujali invenčné fyzikálne fotografie D. Rapavej. Ak sa niekto odfotil ako kozmonaut na Mesiaci či v rakete, odniesol si pekný obrázok. Aj keď Slnko bolo „zubaté“ predsa sa dali demonštrovať aj zariadenia na využitie slnečnej energie či interaktívna zemeguľa. Najviac však zaujala naša camera obscura. V prednáškovej sále bolo niekoľko prednášok a na terase pozorovanie Slnka. Predpoveď počasia sa niekoľko dní pred DHaP zásadne menila, nakoniec to však večer vyšlo a pozorovacie podmienky boli skvelé. Bola to takmer astronomická nirvána. Okrem tradičnej Venuša a Mesiaca to bolo aj viacero objektov nočnej oblohy a mnohí návštevníci sú možno už aj dobrými znalcami oblohy. Aj na tejto časti sa podieľali dva ja naši členovia :-).

Viac informácií o hvezdárni je v článku B. Cabana, kroeý je aj autorom väčšiny fotografií.

PR

 

Časť výstav vo vestibule hvezdárne

Výklad v kupole

Pri slnečných hodinách

Miestny meridián a solárna sušička. Tu zvládali aj tí menší "záludné" otázky

 

Hurbanovo

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bola pre návštevníkov otvorená v nedeľu 26. marca od 13.30 hod. až do večera, kým neodišli poslední záujemcovia o astronómiu. Najväčším lákadlom bolo planetárium s filmom „ We are stars“  o vzniku vesmíru a všetkého, až po vznik života na Zemi. Pre veľký záujem bolo potrebné pridať ešte ďalší vstup, takže nakoniec sa uskutočnilo 9 predstavení pre 309  návštevníkov.

Vďaka priaznivému počasiu, ktoré vládlo po väčšinu času Dňa hvezdární a planetárií, bolo možné realizovať pozorovanie Slnka. Okrem ďalekohľadov v južnej a severnej kupole historickej budovy, bol k dispozícií aj slnečný ďalekohľad v parku hvezdárne. Napriek tomu, že ku koncu dňa už stav oblohy neumožnil astronomické pozorovanie, bol pre záujemcov k dispozícií aspoň pohľad cez ďalekohľad na vežu meteorologického ústavu.

Deň hvezdární a planetárií je príležitosťou, kedy sa priestory Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho zmenia na veľkú pracovnú dielňu. Stoličky v expozícií múzea nahradili stoly, pri ktorých malí návštevníci preukázali svoju zručnosť pri skladaní puzzle s motívom historickej budovy hurbanovskej hvezdárne alebo astronomických objektov, prejaviť svoje umelecké cítenie pri vyfarbovaní maľovaniek či modelovaní z plastelíny.

Pomocou rozličných pomôcok boli predvedené fyzikálne experimenty, ktoré si mohli šikovnejší aj sami vyskúšať. Pre tých, ktorí si chceli precvičiť aj svoju bystrú myseľ boli pripravené hádanky, ktoré povodili hádačov po rôznych kútoch hvezdárne a poučili v rôznych astronomických témach.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za ich priazeň.

P. Ďuriš

 

Múzeum hvezdárne sa premenilo na dielňu kde si prišli na svoje predovšetkým deti :-)

Pozorovanie Slnka

Levice

Prelom astronomickej zimy a jari sa už tradične nesie v znamení Dňa hvezdární a planetárií. Tekovská hvezdáreň v Leviciach sa do tohto podujatia zapojila 25. marca 2023 pestrou ponukou programov, ktoré boli určené pre široké vekové spektrum návštevníkov. Najmenší návštevníci si mohli skonštruovať rakety, ktoré následne čakal ostrý štart,  astro-katapult, ktorého funkčnosť si hneď mohli overiť v praxi, prípadne namaľovať zaujímavé vesmírne obrázky a zahrať si astronomické pexeso. Návštevníci z radov dospelých sa v rámci prednášky mohli dozvedieť zaujímavé okolnosti objavovania planét, preniknúť do tajomstiev a možností astrofyziky a na vlastné oči si pomocou spektrografu pozrieť emisné spektrálne žiarenie hélia. Po zotmení program pokračoval pozorovaním večernej a nočnej oblohy pomocou astronomických ďalekohľadov. Návštevníci sa mohli pokochať pohľadom napríklad na Mesiac, Venušu, Mars, Veľkú hmlovinu v Orióne, otvorené hviezdokopy a pozorovanie spestrilo pozorovanie preletu Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. V rámci podujatia sa hvezdáreň zapojila aj do medzinárodného celosvetového podujatia Hodina Zeme, ktoré má za úlohu zvýšiť povedomie verejnosti o klimatických zmenách, globálnom otepľovaní a o svetelnom znečisten.

J. Kováč

Malí raketoví modelári...

Slniečko bolo trošku "zubaté", no obšas sme niečo aj videli

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.