Cena J. Zemana a krst knihy

| aktuality

Hvězdárna a planetárium Brno hostila v dňoch 15. a 16. apríla 2023 tradičné Velké setkání složek ČAS (VSS ČAS). Bolo príjemné stretnúť mnohé osobnosti a priateľov, niektorých aj po viacerých rokoch. Takéto stretnutia sú vždycky obohacujúce, nabijú vás energiou.

Tohto roku do Brna smerovali aj kroky troch našich členov zo Slovenska (M. Grnja, M. Obert, P. Rapavý) a to nielen kvôli VSS ČAS a skvelému programu.

Súčasťou VSS ČAS je aj odovzdávanie Ceny Jindřicha Zemana za astrofotografii, ktorú na návrh poroty ČAM udeľuje Česká astronomická společnost. Laureátmi za rok 2022 sa stali Zdeněk Vojč a v kategórii junior Adam Denko. Ocenenie si prevzali od čestného predsedu ČAS J. Grygara, predsedu ČAS P. Heinzla, predsedu ČAM Z. Bardona za asistencie J. Žďárskej (ČsF) a P. Rapavého (SZA).

Slávnostná atmosféra však pokračovala, nastal očakávaný krst knihy nášho člena (MO SZA Rimavská Sobota) Zdeňka Bardona Mojí milenkou je vesmír. Je to už Zdeňkova tretia kniha, v ktorej sme „mali prsty“ – M. Grnja ako grafik a P. Rapavý ako editor. So Zdeňkovým typickým humorom sprevádzaným potleskom v sále planetária knihu slávnostne pokrstili J. Grygar, P. Heinzel, M. Obert, M. Bělík, M. Grnja a P. Rapavý. Tentokrát to nebol tradičný „hviezdny prach“ ale rozdrvené horniny z observatórií Paranal, Armazones a La Silla.

Výborný a nabitý program bol ukončený prekvapením, vtipným videom „Možná přijde i Koperník“. Nuž a po projekcii do sály došli, v dobových kostýmoch aj „páchatelia“...

Nuž a aby tých prekvapení nebolo málo, v sále planetária sme si vychutnali projekciu legendárnej skupiny Pink Floyd  The Dark Side of the Moon.

Atmosféru z Brna si môžete pozrieť aj vo fotogalérii Tomáša Kubicu.

 

P. Rapavý, foto M. Grnja

Spoločná fotografia (foto T. Kubica)

 

Našinci pred planetáriom (M. Obert, Z. Bardon, M. Grnja, P. Rapavý)

 

ČAM má za sebou už 18 úspešných rokov - "otec zakladatel" Z. Bardon pri úvodnom slove pred odovzdávaním Cien J. Zemana za astrofotografii

 

Krst knihy (zľava M. Bělík, M. Grnja, P. Rapavý, M. Obert, J. Grygar, Z. Bardon, P. Heinzel)

 

Unikátne foto s velikánmi astronómie M. Koperníkom (S. Ehlerová) a J. Keplerom (P. Suchan)

 

Nová kniha – Mojí milenkou je vesmír, je vlastně astronomickým cestopisem a zároveň i poslední z "trilogie" bačkorového astronoma. 

Úvodní slovo laskavě poskytl RNDr. Jiří Grygar, CSc. Předmluva pochází od emeritního ředitele Astronomického ústavu AV ČR pana prof. RNDr. Petra Heinzela, DrSc. Své nezastupitelné místo zde zaujímá i slovo "lovce exoplanet” profesionálního astronoma dr. Petra Kabátha z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a který léta pracoval na observatoři Paranal v Chile (Evropská jižní observatoř). S lehkým humorem navštívíme několik špičkových astronomických observatoří v USA a hlavně v Chile. Kniha na velkém množství fotografií prezentuje místa a samozřejmě i noční nebe, které jsou dostupné jen obtížně. 

Jedna z kapitol se věnuje zajímavým astronomickým úkazům s doprovodným textem Ing. Marcela Bělíka (autor doprovodných textů k snímkům v soutěži – Česká astrofotografie měsíce). 

Vázaná kniha formátu A4 naležato v tvrdých deskách obsahuje 240 stránek na křídovém papíře a vydavatelem je autor samotný. Kniha je zároveň ukázkou vynikající Česko – Slovenské spolupráce. Ke zrodu publikace pomohli členové Slovenského svazu astronomů: Miroslav Grnja (grafická úprava) a RNDr. Pavol Rapavý (editor).

Zd. Bardon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.