Spomienka na M. R. Štefánika

| aktuality

Dnes, 4.  mája, si pripomíname 104. výročie tragického úmrtia M. R. Štefánika (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919).  V Astroparku hvezdárne v Rimavskej Sobote, kde je aj sídlo SZA je od roku 2019 zasadená ruža galskéto typu „Generál Štefánik“ (šľachtiteľ Jan Böhm, 1930), ktorú nám venovala Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v rámci projektu „Sto ruží pre Štefánika“.

Pri spomienke na Štefánika D. Rapavá k fotografii púpavy napísala:

 

Lekcia času

Čas odlieta s vetrom
a semenami púpav.
Včera zlatožlté tance na lúke
a dnes už more sivých hláv.

Letia ako básne
priestorom nebozeme,
chytiť ich za slovo
chcel by si ráno ako prvé...

A cez zavreté okno
pri  káve
preskočíš do astroparku 
k inej púpave.

Si tam, niekde medzi nimi, 
kde rastie ešte jedna ruža,
ako tá tichá spomienka
na jedného veľkého muža.

Tak čas púpav je tou lekciou času,
čo navždy zmizne a čo pretrvá,
ako jasný silný odkaz 
zapáleného srdca a čistého hlasu.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.