O hvezdárskom podhubí

| aktuality

Často sa mi stáva, že pri stretnutiach s ľuďmi na rôznych akciách, zažívam,  ako sa ľudia hlásia ku mne a k hvezdárni. Ako mnohí nejakým spôsobom prišli s nami do kontaktu,  či už ako krúžkari, či iným spôsobom spolupráce cez SZA, SAS alebo obecnú spoluprácu. Vždy si vtedy poviem, aký je svet malý  a ako sa desaťročia tvorilo to podhubie z ľudí, ako mnohokrát pomáhalo neskôr i v spolupráci pri záchrane kultúrnych hodnôt a ich prezentácie pred svetom. Často aj pomenovávaním asteroidov po spisovateľoch či básnikoch ako napríklad v Drienčanoch pri Dobšinskom, či Kraskovi, či Rúfusovi.

A to astronomické podhubie naozaj prerástlo už celé Slovensko.

Uvedomili sme si to znova na otvorení výstavy Príbeh skla III v Kokave nad Rimavicou v Starej škole, ktorú zachraňuje združenie Stará škola Kokava a rodina Ivana Hronca pri  stretnutiach s ľuďmi, ktorí mali väzby na nás. S Kokavou, ktorá je rodiskom a srdcom folklórnej kultúry však astronómov spájalo i to,  že neďaleko pri Ďubákove sa konali roky letné meteorické expedície a tábory,  a tie sa dostali pred pár rokmi s našou spoluprácou aj do rozsiahlej reprezentačnej publikácie Kokava nad Rimavicou. A počas nich sa chodilo aj na exkurzie do sklární a zažívali sa tam magické chvíle zrodenia a transformácie kremičitanov do čírej priehľadnej krásy. Odvtedy aj nám legendárna Zlatá Zuzana kraľuje vo vitríne a táto výstava rozprávala o jej zlatých časoch, keď sa exportovala do celého sveta.

Opäť sme si  tak pripomenuli, ako dávno pre nás začal ten príbeh skla, a ako je prepojený aj s ľuďmi, ktorých sa dotkli kontakty s hvezdármi.

Stretnutia, kde ide o záchranu kultúrnych hodnôt,  a vidíte a cítite tam aj takéto podhubie  ľudí, potvrdzuje ten hlboký kontext.

Bolo až symbolické,  že na výstave sa prihovorila aj ministerka kultúry Silvia Hroncová, ktorej rodina už roky zachraňuje túto starú školu ako symbol lokálnej pamäte a kultúry. Bolo príjemné sa chvíľku rozprávať s ňou i s jej svokrou našou blízkou priateľkou a kolegyňou v kultúre pani Elenou Hroncovou aj o fotografii ako esencii reality. Ju nadchla i predstava mojej výstavy v tých čarovných priestoroch starej školy. Rozlúčili sme sa s tým, že uvidíme, čo prinesie čas a život.

A tak príbeh skla bol pre nás aj príbehom o tom astronomickom podhubí,  spomienkou i súčasnosťou, ako sa spájajú ľudské sily a záujmy pre zachovanie kultúrnych hodnôt Slovenska.

D. Rapavá

Ďalšie informácie

Fotodokumentácia: https://www.facebook.com/staraskolakokava/

informácie v médiách: [1], [2], [3]

 

Príhovor ministerky kultúry SR Silvie Hroncovej (foto z FB stránky)

 

V citlivo rekonštruovaných priestoroch boli aj skvelé fotografie sklárskej výroby zo Zlatna od Jany Šturdíkovej a v novootvorenom informačnom centre aj invenčná publikácia Châteaux po našom.

 

Excentricita

Modlitba so svetlom

 

Autorom Zlatej Zuzany bol Jozef Staník (1908 – 1986), vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu a Radom práce (ako prvý sklár u nás). Zlatá Zuzana si získala obdiv na svetovej výstave Expo 1958 v Bruseli a bola jedinečným exportným artiklom do celého sveta. Keď som dcére rozprával, že som ho poznal aj osobne, prihovorila sa mi sympatická pani „Ja som jeho dcéra a tu je jeho vnučka“.  Bolo to veľmi milé stretnutie.

 

Na sklárskom workshope si prišla na svoje aj dcéra Simona, a vlastnoručne vytvorené dielko ju už zdobí....

 

Krásny slnečný deň 30. 6. priniesol večer ešte jeden pekný pozdrav od nášho priateľa Jara Grňu z Báčskeho Petrovca (MO RS), ktorý ráno naexponoval prelet ISS pred Slnkom s mohutnou škvrnou NOAA 13354, ktorej veľkosť dosahovala takmer 200 tisíc km a bola bez problémov viditeľná aj bez ďalekohľadu. Jarovi fotografiu spracoval jeho brat Miro.

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.