ERIM 2023

| aktuality

V dňoch 19. – 23. júna 2023 sa v Bratislave, na pôde Univerzity Komenského a v priestoroch hotela Sorea Regia konalo stretnutie vedcov, technických pracovníkov a nadšencov z oblasti planetárnej vedy a súvisiacich odborov, teda aj astronómie.  Stretnutie pod názvom ERIM 2023 (Europlanet Research Infrastructure Meeting 2023) prinieslo celý rad workshopov z oblasti planetárnej vedy a Spoločnosti  Europlanet (Europlanet Society), vrátane interaktívnych zasadnutí o geologickom mapovaní, planetárnom vesmírnom počasí, sieti teleskopov Europlanet, zapojení priemyslu, inováciách v nástrojoch pre prácu s verejnosťou. Na stretnutí sa osobne zúčastnilo vyše 150 účastníkov a online formou sa pripojilo z celej Európy aj ďalších kontinentov okolo 170 záujemcov. Stretnutie ERIM 2023 sa uskutočnilo súbežne spolu s piatym výročným týždňom EPEC (Europlanet Early Career). EPEC je sieť organizovaná začínajúcimi výskumníkmi pre začínajúcich výskumníkov a zahŕňa dobrovoľníkov z celej medzinárodnej komunity Europlanet.

Aktivity Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti v rámci skupiny aktívnej v strednej Európe tzv. Central European Hub oficiálne predstavila Ľubomíra Hujsová. Na stretnutí sa za slovenskú vedeckú komunitu zúčastnila ďalšia naša členka Zuzana Kaňuchová z AsÚ SAV.

V nadväzovaní priateľských vzťahov (nielen)s organizátormi ERIM 2023 ale aj inými vedeckými pracovníkmi z rôznych oblastí sa pokračovalo aj v rámci neformálnych diskusií a prestávok.

Spoločnosť Europlanet podporuje rozvoj európskej planetárnej vedy a súvisiacich oblastí v prospech komunity a je otvorená pre individuálnych členov a organizácie. Členom sa môže stať každý, kto sa aktívne zaujíma o planetárnu vedu (či už akademicky alebo v rámci vesmírneho priemyslu, profesionálne alebo amatérsky).

Medzi ciele Europlanet Society patrí:

  • rozširovanie a podpora rozmanitej a inkluzívnej planetárnej komunity v celej Európe prostredníctvom aktivít 10 regionálnych centier a niekoľkých špecializovaných komisií
  • budovanie profilu sektora prostredníctvom osvetových, vzdelávacích a politických aktivít
  • podpora kľúčovej úlohy, ktorú Európa zohráva v planetárnej vede, prostredníctvom rozvoja väzieb na národnej a medzinárodnej úrovni

Prezentácia aktivít Slovenského zväzu astronómov a Slovenskej astronomickej spoločnosti na stretnutí ERIM 2023 prispela k rozšíreniu povedomia o krásnej, rozmanitej a širokej popularizačnej práci slovenských astronómov, nielen profesionálov ale i amatérov na medzinárodnej úrovni.

Ľubomíra Hujsová (+ Zuzana Kaňuchová)

Fotografie: Thibaut Roger, Jean-David Bodenan

 

Netradičná spoločná fotografia

 

Hub session 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.