Astronomické Slovensko 2023

| aktuality

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v HurbanovePrírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a finančnou podporou Ministerstva kultúry SR organizuje konferenciu Astronomické Slovensko 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Konferencia nadväzuje na úspešné podujatie Astronomické Slovensko 2019, ktoré sa konalo 25. – 27. septembra 2019 v Danišovciach. Konferencie sa zúčastnilo 36 účastníkov reprezentujúcich pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku, ktorí prezentovali 29 príspevkov formou prednášok a 6 príspevkov vo forme výstav.

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2023 sú pozvané všetky subjekty na astronomickej mape Slovenska od tých profesionálnych až po jednotlivých nadšencov: astronomické inštitúcie a univerzity, hvezdárne a planetáriá, astronomické spoločnosti, kluby, občianske združenia. Všetci tu môžu prezentovať svoju činnosť v oblasti astronomického vzdelávania a popularizácie a zároveň spoločne diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce v týchto oblastiach.

Príspevky môžu byť prezentované formou prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up. O spolupráci v oblasti astronomických vzdelávacích a popularizačných aktivít na Slovensku budú môcť účastníci hovoriť aj v rámci panelovej diskusie.

Prihlasovací formulár je k dispozícii na stránke konferencie.

Na konferenciu Astronomické Slovensko 2023 bude nadväzovať 19. riadny zjazd SAS pri SAV, ktorý sa bude konať v dňoch 29.  30. septembra 2023 v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.