Asteroid (547664) Ozdín

| aktuality

Dňa 25. septembra 2023 Medzinárodná astronomická únia (IAU ) pomenovala asteroid s číslom (547664) a predbežným označením 2010 UR29 (2015 XU200) po slovenskom mineralógovi dr. Danielovi Ozdínovi.

Príbeh tohto asteroidu a jeho pomenovania však začal omnoho skôr. S D. Ozdínom sme sa spoznali už dávnejšie, no tiež v súvislosti s meteoritmi, predovšetkým Kňahyňou. Myslím, že od začiatku sme si „padli do oka“...

Asteroid s predbežným označením 2010 UR29  bol objavený 28. októbra 2010 Štefanom Kürtim a Krisztiánom Sárneczkym 90-cm Schmidtovým ďalekohľadom na observatóriu Piszkéstető (Mátra, Maďarsko). Asteroid mal v čase objavu jasnosť 20,8 mag, jeho pohyb zaznamenali aj nasledujúcu noc a neskôr aj observatórium Mt. Lemmon (Arizona, USA). Pozorovaný oblúk sa tak predĺžil na 36 dní. Po určení dostatočne presnej dráhy asteroidu bolo telesu pridelené definitívne číslo (547664).

Navrhnúť pomenovanie asteroidu je však výlučnou výsadou objaviteľa, a ja som veľmi vďačný Štefanovi aj Krisztiánovi, že s mojim návrhom a citáciou súhlasili. Pomenovanie schválila nomenklatúrna komisia IAU a bolo oficiálne uverejnené vo WGSBN Bulletine.

9. novembra 2023 sa v pracovni dekana Prírodovedeckej fakulty UK uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátu o pomenovaní asteroidu, ktorého sa zúčastnili zástupcovia SZA a naši kolegovia a priatelia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Dekan PriF UK prof. Fedor vo veľmi peknom úvode poukázal na význam Academie Istropolitany, najstaršej univerzity založenej na území Slovenska a jej významného profesora Johannesa Müllera známeho pod menom Regiomontanus. Ako sa asteroidy pomenovávajú v krátkosti predstavil P. Rapavý a D. Ozdínovi odovzdal oficiálne osvedčenie o pomenovaní. Obaja sa zhodli, keďže je asteroid v hlavnom páse asteroidov, určite (547664) Ozdín s priemerom vyše 2 km Zem ohrozovať nebude 😊. V príjemnej atmosfére sa rozoberali nielen problémy klasifikácie meteoritov, určovania kozmogénnych rádionuklidov, spomienky na prvý nájdený meteorit na Slovensku v 20. storočí (meteorit Rumanová 1995), ale aj to, prečo v zbierkach na Slovensku je ich, aj z tých historických pádov, len veľmi málo.

Ako bonus k certifikátu predseda SZA Miloš Obert venoval D. Ozdínovi nové vydanie legendárnych Nerudových Písní kosmických (Jan Neruda, Jiří Grygar, Jiří Slíva, 2023) s invenčnými ilustráciami a venovaním dr. Grygara.

Bolo to mimoriadne príjemné popoludnie, stretli sme sa s priateľmi, našimi učiteľmi, kolegami a spoznali ďalších skvelých odborníkov.

P. Rapavý

foto M. Obert

Preklad citácie: Daniel Ozdín (nar. 1972) slovenský mineralóg zaoberajúci sa štúdiom meteoritov, opísal niekoľko nových meteoritov a doteraz neznámych minerálov. Zakladateľ Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Mineralogického múzea Univerzity Komenského Bratislava,  autor vyše 340 vedeckých publikácií. 

Dráha a poloha asteroidu v čase jeho objavenia

Príhovor dekana PriF UK prof.  P. Fedora

Príhovor P. Rapavého

Oficiálne odovzdanie certifikátu

Spoločná fotografia s astronómami
(zľava M. Obert, V. Porubčan, P. Povinec, D. Ozdín, P. Rapavý, J. Tóth)

A ani my sme neprišli skrátka...

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.