ZO ŽIVOTA MO - "VARIABLE 2014"

| Zo života MO

Tohtoročná astrostáž "VARIABLE 2014" sa konala v dňoch 21. až 30. júla 2014 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Stretla sa tu pestrá skupina ľudí zo Slovenska a Poľska, ktorých spoločným záujmom sú premenné hviezdy. Medzi 19 účastníkmi boli profesionálni astronómovia, študenti astronómie, ale aj amatérski astronómovia a členovia astronomických krúžkov zo základných a stredných škôl.

Náplňou astrostáže Variable je riešenie výskumných úloh, ktoré si účastníci vyberú z ponúknutého zoznamu. Z deviatich pripravených zadaní sa nakoniec riešilo 5: Polopravidelné premenné hviezdy, O-C diagram zákrytových dvojhviezd, Model dvojhviezdy, Superhumpy a Cefeidy. Okrem toho skupina z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice pracovala na sprevádzkovaní nového 0,5 metrového ďalekohľadu. Výskumné tímy ťažili z dát, ktoré prakticky napozorovali pomocou ďalekohľadov na observatóriu. Museli sa však uchýliť aj k využitiu archívnych dát pretože počasie praktickým pozorovaniam veľmi neprialo. Použiteľné boli len 3 noci. Výstupom každého tímu bola záverečná prezentácia. Všetky odzneli na miniseminári v posledný večer astrostáže. Úroveň prezentácií bola skutočne vysoká. Sú prístupné cez linky v zozname účastníkov.

Na astrostáži Variable je zvykom udeľovať tzv. Šilhánovu cenu za príkladný prístup k pozorovaniu premenných hviezd. Tento rok sa z nej tešili dvaja technici. Amatérsky astronóm z Prešova Matúš Kamenec si priviezol svoj vlastný ďalekohľad a DSLR fotoaparát. Podarilo sa mu zostaviť prístroj, ktorý počas astrostáže priniesol najväčšie množstvo dát. Plne zásoboval dátami riešiteľov výskumnej úlohy o O-C diagramoch. Gregorz Sek z Mládežníckeho astronomického observatória v Niepolomicach zase s pomocou dvoch mladých výskumníkov uviedol do opätovnej prevádzky starú pozorovateľňu na observatóriu a ďalekohľad Púpava po rekonštrukcii.

Astrostáž „Variable 2014“ na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle organizovala Vihorlatská hvezdáreň v spolupráci s Gminou Wišňova /Pl/ a Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov a jeho miestna organizácia v Snine, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Neinvestičný fond Teleskop.

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.