ZO ŽIVOTA MO – zasadnutie R SZA v Nitre

| Zo života MO

Výber miesta na zasadnutie Rady SZA v Nitre nebol náhodný. Tunajšia miestna organizácia (MO) patrí medzi najstaršie, bola založená už 28. 11. 1970, a najaktívnejšie. Pravidelné stretnutia sa konajú na Krajskom osvetovom stredisku (KOS), ktoré má vlastnú astronomickú pozorovateľňu s kupolou. Po odchode P. Poliaka do dôchodku sa zdalo, že činnosť astronómov v Nitre bude ohrozená.

Členovia MO však našli pochopenie u vedenia KOS a tak strechu nad hlavou nestratili. O činnosti MO členov R SZA poinformoval R. Švihorík, ktorý ospravedlnil aj riaditeľku KOS Mgr. D. Gundovú, ktorá sa nášho stretnutia zúčastniť nemohla. Rokovali sme v príjemnom prostredí žltého salónika ako z palety van Gogha. Poďakovanie patrí vedúcej oddelenia vzdelávania Mgr. J. Ondruškovej, ktorej sme aj my vyjadrili uznanie za podporu astronómom v tomto regióne a poukázali na význam tunajšej MO, nakoľko v Nitre profesionálna astronomická organizácia absentuje. Naši členovia sa aktívne podieľajú na astronomických akciách, pomáhajú organizačne aj odborne pri súťažiach, výstavách a zabezpečujú pozorovania pre verejnosť.

Podrobnejšie informácie o činnosti, histórii miestnej organizácie SZA v Nitre a niektorých jej významnejších členoch je na stránke tu.

P. Rapavý

Ďalekohľad v kupole je po kvalitnej rekonštrukcii zamestnancami SÚH v Hurbanove. Je príjemné byť pri ďalekohľade z roku 1981, ktorý je ako nový, s jemnými pohybmi bez vôle... Nuž a srdce zaplesá, keď si pozrie jeho zhotoviteľov, veď je to legendárna dvojica Gajdušek-Kozelský.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.