Aprílová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

Na aprílovej oblohe dominujú jarné súhvezdia – na juhu môžeme vidieť súhvezdie Leva, pod ním sa nachádza Panna s najjasnejšou hviezdou Spicou. Smerom na západ vidíme žiariť dvojicu hviezd Castor a Pollux v Blížencoch. Na juhovýchod od Leva sa vrátime k hviezde Arcturus.  Veľká medvedica so známym asterizmom Veľký voz sa nachádza takmer v nadhlavníku a je „dole hlavou“.

Aprílová obloha bude výnimočná aj dvoma meteorickými rojmi – Lyridy  a Eta Akvaridy.

Lyridy; foto: Tomáš Slovinský

 

Pozorovateľnosť planét

 

Merkúr sa pre pozemských pozorvateľov presúva na večernú oblohu, avšak na jeho pozorovanie si budeme musieť počkať – prvú polovicu mesiaca je tak blízko pri Slnku, že pre nás v tieto dni bude nepozorovateľný. Situácia sa začne zlepšovať v druhej polovici apríla, kedy ho budeme môcť vidieť nad západným obzorom.

Venuša je naďalej počas celého mesiaca pozorovateľná ako Zornička na rannej oblohe pred východom Slnka. Každým dňom vyjde nad obzor o čosi skôr, a tak si jej prítomnosť na oblohe budeme môcť vychutnať stále o čosi dlhšie. Okrem nej nájdeme na rannej oblohe aj ďalšie planéty.

Mars nám podobne ako Venuša bude počas celého mesiaca spríjemňovať aprílové rána. K tejto dvojici sa pridá aj planéta Saturn – 5. apríla budú pri sebe najbližšie – trojuholník s Venušou východne a Marsom so Saturnom bude nádherným úkazom. Neskôr sa trojica planét bude od seba vzďaľovať, Mars však naďalej nájdeme na rannej oblohe medzi Venušou a Saturnom. 26. apríla sa k nim pridá aj Mesiac.

Jupiter postupne dopĺňa ranné pozorovanie planét. K trojici Venuša, Mars a Saturn sa pridá ako posledný. Postupom dní však bude vychádzať čoraz skôr a posledný deň v mesiaci vyjde nad obzor takmer spoločne s Venušou. Prelom apríl – máj bude pri sebe táto dvojica najbližšie.

Aj Saturn sa nachádza na rannej oblohe pred východom Slnka. Postupom dní vychádza Saturn stále o čosi skôr, čím sa zároveň vzďaľuje od Marsu, Venuše a Jupiteru. Na záver apríla ho môžeme vidieť už po tretej hodine v noci.

Urán môžeme na začiatku mesiaca pozorovať na večernej oblohe – nájdeme ho po západe Slnka nad západným obzorom. Každým dňom však zapadá skôr, čím sa pomaly približuje k Slnku, až sa na konci mesiaca pre nás stáva nepozorovateľným. Na jeho ďalšie pozorovanie si budeme musieť počkať do druhej polovice mája.

Neptún sa začína objavovať na rannej oblohe pred východom Slnka. V rámci tohto mesiaca bude najlepší čas na jeho pozorovanie záver mesiaca, kedy vyjde nad obzor po štvrtej hodine ráno. Na jeho pozorovanie si na pomoc zavolajme aspoň malý ďalekohľad.

 

Meteorické roje

            Od 16. do 26. apríla môžeme na nočnej oblohe pozorovať meteorický roj Lyridy. Maximum dosiahnu v noci z 22. na 23. apríla okolo ôsmej hodiny večer – v tomto času však bude radiant nízko nad obzorom. Tento roj zvykne mať najlepšie pozorovacie možnosti nad ránom, kedy radiant v súvezdí Lýra vystúpi vysoko nad obzor. Pozorovanie v skorých ranných hodinách však bude tento rok rušené jasom Mesiaca.

Počet týchto meteorov za hodinu sa pohybuje na čísle 15. Tieto meteory niekedy produkujú stopy plynu, ktoré môžu na oblohe zotrvať pár sekúnd. Lyridy sa považujú za najstaršie pozorovaný meteorický roj. Tieto meteory sú pozostatkom kométy C/1861 G1 Thatcher, ktorej trvá 415 rokov jeden obeh okolo Slnka.

            Druhým meteorickým rojom sú Eta Akvaridy aktívne od 19. apríla do 28. mája. Maximum ich aktivity pripadá na 6. mája. Tieto meteory sú však pozorovateľné ideálne pred svitaním, no aj vtedy je radiant nízko nad obzorom. To zapríčiňuje, že pozorované meteory bývajú pomerne dlhé. Lepšie pozorovacie možnosti tohto roja majú obyvatelia južnejších zemepisných šírok, kde radiant stúpa strmšie nad obzor. Počet týchto meteorov za hodinu sa pohybuje na čísle 45. V roku 2013 toto číslo dosiahlo enormnú hodnotu 130. Avšak takéto počty  bývajú zriedkavé.

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.