Októbrová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

V tomto mesiaci bude dominantou nočnej oblohy Jupiter. Čaká nás čiastočné zatmenie Mesiaca pozorovateľné z nášho územia počas celej dĺžky úkazu, meteorický roj Orionidy a krátkoperiodická kométa 2P/Encke.

(pozn.: všetky uvedené časové údaje sú pre polohu stredné Slovensko a SELČ)

Planéty

Merkúr sa sa po septembrovej západnej elongácii uhlovo približuje k Slnku a dňa 20. 10. sa bude nachádzať v hornej konjunkcii. Začiatkom októbra bude vychádzať takmer 1,5 hodiny pred Slnkom s jasnosťou – 1,2 mag.

Venuša sa nachádza na rannej oblohe s jasnosťou – 4,6 až – 4,4 mag, vychádza pred 3. hodinou ráno a dňa 23. 10. bude v najväčšej západnej elongácii (46°).

Mars sa uhlovo približuje k Slnku a v októbri nie je pozorovateľný.

Jupiter sa nachádza v južnej časti súhvezdia Baran (– 2,9 až – 3,0 mag). Začiatkom mesiaca vychádza po 19. hodine a koncom októbra už po 18. hodine. Konjunkcia s Mesiacom nastáva v noci z 1. na 2. 10. a bude sa uhlovo nachádzať 2,8° južne od Mesiaca.

Saturn sa nachádza v súhvezdí Vodnár (0,6 mag), začiatkom mesiaca zapadá po 3. hodine ráno a koncom októbra takmer 2 hodiny po polnoci.

Urán vo východnej časti súhvezdia Baran (5,6 mag) vychádza začiatkom októbra pred 20. hodinou a  koncom mesiaca po 18. hodine. Konjunkcia s Mesiacom nastáva v noci z 29. na 30. 10.

Neptún s 7,8 mag sa nachádza v západnej časti súhvezdia Ryby a zapadá začiatkom mesiaca po 5. hodine ráno. Koncom októbra zapadá po 4. hodine ráno. Dňa 26. 10. sa nachádza v konjunkcii s Mesiacom (1,7° južne).

Čiastočné zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca 28. 10. bude viditeľné vo východnej Amerike, v Európe, Afrike, Ázii a v Austrálii. Z územia Slovenska bude pozorovateľné počas celého úkazu so začiatkom o 20:02, s najväčšou fázou o 22:14 a koncom o 00:26.

Čiastočné zatmenie Mesiaca, zdroj: eclipsewise.com

Trpasličie planéty

(134340) Pluto s 14,4 mag sa nachádza vo východnej časti súhvezdia Strelec.

Asteroidy

V októbri bude najjasnejším asteroidom (4) Vesta v severnej časti súhvezdia Orión s 7,4 mag a počas mesiaca sa presunie do súhvezdia Panna.

Kométy

Pozorovateľná bude krátkoperiodická (3,3 roka) kométa 2P/Encke, ktorá prejde perihéliom 22. 10. s možnou jasnosťou 4,9 mag ale len 11° od Slnka. Začiatkom októbra sa bude nachádzať v súhvezdí Lev a bude vychádzať 3 hodiny pred Slnkom s 7,2 mag. Krátkoperiodická kométa (6,48 roka) 103P/Hartley prejde perihéliom 12. 10. a v októbri bude vychádzať 2 hodiny po polnoci v súhvezdí Blíženci, neskôr v súhvezdí Rak (7 mag).

Meteorické roje

V októbri sú pozorovateľné roje Drakonidy s maximom 9. 10. (ZHR var), Orionidy s maximom 22. 10. (ZHR 15) a Tauridy J s maximom 11. 10. (ZHR 5).

NGC 7635 emisná hmlovina Bublinka (foto: Rastislav Gajdošík)

Astrofotografia

V októbri sa oplatí fotografovať nasledujúce objekty hlbokého vesmíru:

IC 5146 hviezdokopa spojená s hmlovinou Zámok v súhvezdí Labuť,

NGC 7293 planetárna hmlovina Helix v súhvezdí Vodnár,

NGC 7380 hviezdokopa spojená s hmlovinou Čarodejník v súhvezdí Cefeus,

NGC 7635 emisná hmlovina Bublinka v súhvezdí Kasiopeja.

Matúš Trembáč

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.