Novembrová nočná obloha

| aktuálne na oblohe

V novembri budú dominantou nočnej oblohy dve najjasnejšie planéty Venuša a Jupiter. V ďalekohľadoch sa nám možno podarí uvidieť aj dve kométy s jasnosťou pod 10 mag a snáď nás prekvapia aj meteorické roje Tauridy, ktoré mávajú vysoký podiel jasných meteorov.

(pozn.: všetky uvedené časové údaje sú pre polohu stredné Slovensko a SEČ)

Planéty

Merkúr sa po októbrovej hornej konjunkcii presúva na večernú oblohu. V polovici novembra zapadne na konci občianskeho súmraku a koncom mesiaca hodinu po západe Slnka.

Venuša sa nachádza na rannej oblohe s jasnosťou – 4,4 až – 4,3 mag, začiatkom mesiaca vychádza po 2. hodine ráno a koncom novembra po 3. hodine.  Dňa 9. 11. môžeme sledovať jej zákryt Mesiacom, ktorý nastane medzi 11:05 až 12:22.

Mars sa 18. 11. nachádza v konjunkcii so Slnkom, a preto je v novembri nepozorovateľný.

Jupiter sa nachádza v južnej časti súhvezdia Baran (– 3,0 až – 2,9 mag). Začiatkom mesiaca vychádza po 16. hodine a koncom novembra už pred 15. hodinou. Dňa 1. 11. sa nachádza najbližšie k Zemi (3,982 AU) a 3. 11. bude v opozícii. Konjunkcia s Mesiacom nastáva 25. 11.

Saturn sa nachádza v súhvezdí Vodnár (0,7 až 0,8 mag), začiatkom mesiaca zapadá po polnoci a koncom novembra už pred 23. hodinou.  Dňa 4. 11. je v zastávke a začne sa pohybovať v priamom smere. Konjunkcia s Mesiacom nastane dňa 20. 11.

Urán vo východnej časti súhvezdia Baran (5,6 mag) má ideálne podmienky na pozorovanie. Dňa 13. 11. je v opozícii a najbližšie k Zemi (18,631 AU). Konjunkcia s Mesiacom nastane 26. 11.

Neptún s 7,8 mag sa nachádza v západnej časti súhvezdia Ryby a zapadá začiatkom mesiaca po 2. hodine ráno. Koncom novembra zapadá hodinu po polnoci. Dňa 22. 11. sa nachádza v konjunkcii s Mesiacom (2,1° severne).

Trpasličie planéty

(134340) Pluto s 14,4 mag sa nachádza vo východnej časti súhvezdia Strelec.

(1) Ceres je 20. 11. v konjunkcii so Slnkom a v novembri je nepozorovateľná.

Asteroidy

V novembri bude najjasnejším asteroidom (4) Vesta, ktorá sa po zastávke 3. 11. začne pohybovať západne, a zo súhvezdia Panna sa 28. 11. presunie do súhvezdia Orión.

Kométy

Pozorovateľná bude krátkoperiodická (6,37 roka) kométa Jupiterovej rodiny 62P/Tsuchinshan s 9,6 mag. Bude sa nachádzať v súhvezdí Rak a bude vychádzať už po 21. hodine. Ďalšou pozorovateľnou je krátkoperiodická kométa (6,48 roka) 103P/Hartley v súhvezdí Hydra (7,9 až 9,0 mag).

Meteorické roje

V novembri sú pozorovateľné roje južné a severné Tauridy s maximom 5. 11. pre južné a 12. 11. pre severné, ktoré síce nemajú vysokú frekvenciu, ale môžeme očakávať jasné meteory, možno aj bolidy. Okrem nich môžeme očakávať Leonidy s maximom 18. 11. (ZHR 10), a α Monocerotidy s maximom 21. 11. (ZHR var).

NGC 281 emisná hmlovina Pacman, SHO - Hubblova paleta (foto: Matúš Trembáč)

Astrofotografia

V novembri sa oplatí fotografovať nasledujúce objekty hlbokého vesmíru:

NGC 281 emisná hmlovina Pacman v súhvezdí Kasiopeja

M31 galaxia Andromeda v súhvezdí Andromeda

M33 galaxia v Trojuholníku v súhvezdí Trojuholník

M74 špirálová galaxia v súhvezdí Ryby

Matúš Trembáč

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.