súťaže zo sveta astronómie

Na tomto mieste si môžete zobraziť informácie o súťažiach pre mladých hvezdárov a astronómov. Články sú zoradené od najnovších po najstaršie.


Neklidné nebe – fotosúťaž

Knihovna u Mokřinky už od roku 2014 vyhlasuje fotografické súťaže na netradičné témy. Jedným z iniciátorov a organizátorov sú známi fotografi Pavel Gabzdyl a Petr Horálek. Tohtoročnou témou je Neklidné nebe, ktoré dáva široké možnosti všetkým fotografom, bez rozdielu veku či technického vybavenia. Viac o súťaži, ako aj niekoľko tipov, nájdete na tejto stránke. Uzávierka fotosúťaže je 7. januára 2018. Prajeme skvelý nápad a dobré svetlo!

Pokračovať v čítaní

Výsledky 6. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

 Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením. Do 6. ročníka bolo zaslaných 109 súťažných prác od 32 autorov. Prvé tri miesta v každej kategórii boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR), výsledky budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2017.

Pokračovať v čítaní

Súťaž pre mladých hvezdárov - asTROMFmania

So začiatkom jari odštartovala jedinečná možnosť vyhrať zaujímavé astronomické ceny v súťaži asTROMFmania. Vyhlasovateľmi sú firma Tromf Piarová a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so slovenskými hvezdárňami a planetáriami. Záštitu nad súťažou prebral prvý slovenský kozmonaut plk. Ing. Ivan Bella.

Pokračovať v čítaní

Výsledky 4. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Do štvrtého ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ bolo zaslaných 159 fotografií od 42 autorov. Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách: 1. Ako rozhodne nesvietiť, 2. Správne svetlo, 3. Variácie na tému svetlo a tma. Prvé tri miesta z každej kategórie boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR). Výsledky fotosúťaže budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2015.

Pokračovať v čítaní

4. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Svetelné znečistenie je vážnym problémom súčasnosti, v niektorých štátoch či regiónoch je správne svietenie regulované aj legislatívne. Žiaľ, u nás účinná legislatíva chýba, v Českej republike bol problém aspoň čiastočne riešený v Zákone o ochraně ovzduší. Jednou z foriem ako poukázať na tento problém je aj fotosúťaž "Svieťme si na cestu...nie na hviezdy". Cieľom fotosúťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho osvetlenia, zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov za elektrickú energiu. Prvé ročníky boli ako národné v...

Pokračovať v čítaní

5 . ročník fotosúťaže "Svieťme si na cestu... nie na hviezdy"

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia. Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015 Súťažné...

Pokračovať v čítaní

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.