súťaže zo sveta astronómie

Na tomto mieste si môžete zobraziť informácie o súťažiach pre mladých hvezdárov a astronómov. Články sú zoradené od najnovších po najstaršie.


Výsledky 7. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Cieľom medzinárodnej fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“ je propagácia nutnosti ochrany pred svetelným znečistením, ochrana nočného životného prostredia. Prirodzená nočná tma je ohrozená, je to veľmi vážny environmentálny problém. Do 7. ročníka bolo zaslaných 112 súťažných prác od 30 autorov. Prvé tri miesta v každej kategórii boli finančne ocenené (100, 60, 30 EUR), výsledky budú uverejnené v časopise Kozmos 1/2018.

Pokračovať v čítaní

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.