História na Bezovci

| aktuality

Pozvánka na konferenciu zameranú na históriu astronómie ma zaujala nielen svojim zameraním, no aj z akejsi nostalgie.

Veď na Bezovec, do vtedajšieho zariadenia Slovakofarmy som chodieval často, no bolo to už pred viac ako štyrmi desaťročiami, keď som bol ešte poslucháčom na MFF UK v Bratislave. Dnes sa Bezovec spája predovšetkým s konferenciami o stelárnej astronómiou, no ja si spomínal na kedysi legendárne semináre helioenergetické. Nuž a v malej pozorovateľni som strávil pri pozorovaní desiatky, možno aj stovky hodín.

Tohtoročná konferencia sa konala dňoch 9. – 11. septembra 2022 Penzióne na Bezovci a jej organizátormi boli Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, SÚH v Hurbanove, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UKHaP MRŠ v Hlohovci.

Konferencie sa zúčastnilo 35 účastníkov a potešiteľné bolo, že štvrtina z nich boli členmi nášho SZA. Program bol nabitý, časový harmonogram sa musel striktne dodržiavať. Konferenciu môžeme plným právom označiť za medzinárodnú, významný prínos mali naši kolegovia spoza rieky Moravy a ja som mal zase ten dobrý pocit, že aj v tomto som sa vrátil do minulosti.

Úvodnú prednášku mal Štepán Kovář (HISKU), ktorý predstavil skvelú knihu Antonína Bečvářa Zrcadlo kosmu, ktorá uzrela svetlo sveta až po 48. rokoch od jej napísania... Keďže sme sa aj na jej príprave podieľali, boli sme so Štepánom aj Petrom Bartošom v úzkom kontakte. Paradoxné však bolo, že Štepána som naposledy osobne stretol v roku 2001 – takmer neuveriteľné. Z iného súdka histórie Astronomického ústavu SAV bol emotívny a osobný príspevok V. Bahýla s názvom Odídenci.

Druhý deň konferencie sme sa preniesli o niekoľko tisícročí do minulosti v prezentácii o rondeloch Lengyelskej kultúry (V. Karlovský) či Tatranskom Stonehenge (trojica nadšencov z o. z. Nezdolný vrch) alebo histórii čínskych súhvezdí (Ľ. Hambálek). Ranný novovek a premeny v astronómii predstavil Š. Zolcer (PrF UK) a Keplerovu teorii pohybu primárních planet V. Štefl (MU Brno). Astroláby zo 16. storočia prezentoval P. Mikulík a obrazu vesmíru v baroku sa venoval S. Šišulák (predseda Sekcie histórie astronómie SAS pri SAV a SZA) a N. Kochová (TU v Trnave).

Popoludní sme sa presunuli do Hlohovca pred budovu bývalého Závodného klubu ROH Slovakofarmy, kde bývala kedysi Krajská hvezdáreň. Aj tu ožívali spomienky, veď počas štúdia to bola moja domovská hvezdáreň. Tu som trávil takmer každý víkend, tu som sa zblížil aj dr. Cserem, ktorý mal nadšených mladých hvezdárov tak rád, že im dával kľúče od hvezdárne. Súčasný riaditeľ hvezdárne K. Petrík tu priblížil históriu hvezdárne v Hlohovci, tu mali príhovory aj pamätníci a bola odhalená pamätná tabuľa. Ďalší program už bol v planetáriu hore na kopci, kde je aj 60 cm reflektor a prekvapila ma tu aj malá zelená búdka, v ktorej bol kedysi ďalekohľad s fotokomorou na „mojom“ Bezovci. Slávnostnú atmosféru navodil emotívny program v planetáriu, video spomienok pamätníkov na zakladateľa hvezdárne dr. E. Csereho, odhalenie jeho busty aj ocenenie za dlhoročnú spoluprácu s hvezdárňou pri príležitosti 50. výročia jej založenia, ktoré za SZA odovzdal P. Rapavý a J. Peržo. Záver v planetáriu patril peknej laserovej šou.

Na Bezovci program pokračoval s miernym meškaním príspevkom R. Kolivoškovej o zaujímavostiach astronómie v Prešove a to som mal zase po tele zimomriavky. Veď hvezdáreň v Prešove je mojou domovskou, tu som začínal. Prvá zmienka o hvezdárovi Jánovi z Prešova je ešte z 15. storočia a už v roku 1662 to bola verejná hvezdáreň. Ďalší zo vzácnych exponátov, Konkolyho cestovný teodolit, predstavil A. Takáč z Múzea M. T. Konkolyho v Hurbanove a po prehľade histórie astronómie na západnom Slovensku (J. Peržo) nasledoval  spoločenský večer. Diskutovalo sa do neskorých nočných hodín a pri každom stole ste našli spriaznené duše. Bolo to príjemné, poučné aj inšpirujúce.

Záverečný deň zahájil krátkou úsmevnou spomienkou na prvú expedíciu AsÚ SAV za zatmením Slnka M. Litavský a mimoriadne aktivity MO SZAA v Modre na archívnych dokumentoch prezentoval J. Peržo. Skvelý príspevok o digitalizácii archívnych materiálov a periodík mal P. Bartoš (Hvězdárna Fr. Pešty). Ich aktivity sú úctyhodné, a archív je prístupný aj širokej verejnosti (historický archívarchív periodík). Záver konferencie patril S. Šišulákovi a histórii, súčasnosti aj možných ďalších aktivitách historickej sekcie.

Konferencia sa skončila, nastalo lúčenie so starými, ale aj novými priateľmi. Bolo to potvrdenie dobrých, nadštandardných a priateľských vzťahov s našimi kolegami z ČR. Poďakovanie však patrí nielen organizátorom, ale aj skvelej kuchyni a mimoriadne príjemnému personálu v penzióne.

Ďakujem, kolegovia a priatelia!

Podrobnejšiu informáciu o konferencii a ďalšie fotografie nájdete na stránke TU.

Text a foto P. Rapavý

 

Š. Kovář aj týmto gestom poukazuje na dobrú spoluprácu pri príprave knihy A. Bečvářa Zrcadlo Kosmu. A v mojej knižnici k jej perlám pribudne aj táto s venovaním synovca A. Bečvářa Ing. Vančuru.

Pozorní poslucháči

K. Petrík rozpráva o histórii hvezdárne v Hlohovci pred budovou bývalého ZK ROH

Dnes je táto kupola opustená, no býval v nej skvelý refraktor 180/2600 od legendárnej  dvojice Gajdušek – Kozelský

Pamätnú tabuľu odhalili pamätníci J. Struháriková a P. Rapavý

Odovzdanie čestného uznania SZA riaditeľovi hvezdárne (foto P. Bartoš)

Autor busty dr. Csereho akad. sochár Drahomír Priheľ a jeho usmiata dcéra Katka

Laserová šou pod kupolou planetária (foto K. Petrík)

Bartoš dal k dispozícii svoj digitálny archív a S. Šišulák to samozrejme rád využil...

Spoločná fotografia takmer všetkých účastníkov (foto K. Petrík)

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.