Sté výročie úmrtia Röntgena a prínos pre astronómiu

| aktuality

Wilhelm Conrad Röntgen (* 27.3.1845 – † 10.2.1923)

„I did not think; I investigated.“


10. februára si pripomíname sté výročie od úmrtia fyzika a prvého nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1901) W. C. Röntgena.

Zdroj obrázkov: https://www.nobelprize.org/ a https://en.wikipedia.org

Asi nemá zmysel predstavovať aký objav uskutočnil a ako zmenil svet. Každý z nás pozná, ako sa zmenila medicína od objavu žiarenia X. Nebol to však jediný smer, kde sa začalo už spomínané röntgenové žiarenie využívať. V spojitosti s astronómiou vznikol nový smer  X-astronómia.

X-astronómia (röntgenová astronómia) je odbor astronómie, ktorý sa zaoberá štúdiom a detekciou röntgenové žiarenia z astronomických objektov. Keďže röntgenové žiarenie je pohlcované zemskou atmosférou, musia a museli byť detektory vynesené aspoň balónmi alebo raketami vysoko do zemskej atmosféry. Tieto pokusy s X-astronómiou začali už v 40-tych rokoch 20. storočia. Viac informácií o röntgenovej astrofyzike je v článku M. Randa: Rentgenová astrofyzika.

V dnešnej dobe sa umiestňujú detektory do satelitov a vznikajú tak nové typy orbitálnych observatórií.  Asi najznámejším observatóriom tohto typu je Chandra X-ray Observatory z  NASA a napríklad EXOSAT, XMM-NEWTON z európskej dielne. V pláne je vybudovanie ďalších observatórií. Príkladom je projekt ATHENA, ktorého štart  je v pláne na rok 2030.

V januári sa uskutočnila prednáška nášho rodáka z Rožňavy Norberta WerneraŽdánickej hvezdárni ohľadne výskumu energetickej oblohy a vytvorenia detekčnej satelitnej siete.  Bola to vynikajúca prednáška o výskume v oblasti röntgenových detektorov a nízkonákladových malých satelitov na ktorých sa podieľa. Je spolutvorcom GRBAlpha satelitu na ktorom úspešne testujú miniaturizovaný detektor.

Ako je vidieť niekedy náhodný objav prinesie celú škálu nových možností využitia. A ako príbeh o Röntgenovi začal? To sa možete dozvedieť z textu v  životopise  v slovenčine nájdete tu a veľmi podrobný životopis  pre zdatných v angličtine nájdete na stránkach American Journal of Roentgenology.

 

Miloš Obert

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.