Za Ing. Stanislavom Čorejom

| aktuality

Stano Čorej (*11. 3. 1958 – † 2. 2. 2023) patril k významným osobnostiam amatérskej astronómie, jeho meno je nerozlučne spojené s hvezdárňou v Prešove a jeho výnimočným Klubom mladých astronómov (KMA).

Stana som spoznal v Prešove, ešte ako žiaka základnej školy v roku 1971, kde sme viedli astronomický krúžok a patril k tým najlepším. Cesta odtiaľ už akosi prirodzene viedla ho hvezdárne, kde sa stal členom KMA v septembri 1972. Bol aktívnym pozorovateľom meteorov a premenných hviezd, rád fotografoval, chodieval na prednášky, besedy, verejné pozorovania, súťaže... Rád športoval, bol majstrom Slovenska v behu cez prekážky. Zúčastňoval sa pravidelne východoslovenských, celoslovenských aj celoštátnych meteorických expedícií, často sme spomínali na spoločné zážitky z expedícií, či „ekologických akcií“, keď sme boli vysádzať v okolí Prešova tisíce stromčekov. Keďže bol aj manuálne zručný, vo hvezdárni začali pribúdať aj invenčné „technické vymoženosti“. Po štúdiu na Strednej elektrotechnickej škole v Prešove študoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnes Žilinská univerzita).

S hvezdárňou však ostal aj naďalej v kontakte, veď patril medzi niekoľko „klubových manželstiev“, tu sa spoznal aj so svojou manželkou Darinou. Keďže sme mali blízky priateľský vzťah, navštevoval ma aj vo hvezdárni v Rimavskej Sobote, jeho syn tu chodieval na astronomické tábory. Ako náš podporovateľ sa významnou mierou podieľal na našej meteorickej expedícii Leonidy 1998 v Mongolsku, v tom čase bol riaditeľom ZPA Křižík Prešov. V ostatnom čase sme bolo už len v telefonickom kontakte, no skvelé boli aj naše osobné stretnutia na tradičných výročiach KMA.

Opustil nás navždy náš priateľ. Opustil nás v čase, keď sa od nás začala vzďaľovať kométa C/2022 E3, ktorá sa taktiež už nikdy nevráti... Budeš nám chýbať,  Stano, no v našich spomienkach ostaneš navždy.

Česť Tvojej pamiatke!

P. Rapavý

Ing. Stanislav Čorej (*11. 3. 1958 – † 2. 2. 2023)

Stano ešte ako krúžkar na súťaži Vesmír je náš svet

Pri 10. výročí KMA bol v Kozmose 1/1979 článok a tam aj táto fotografia s textom:

„Že nás je na jednu fotografia priveľa? Veď' to nie je ani polovica všetkých členov nášho Klubu mladých astronómov v Prešove.“ (Stano je v strede).

 

A tu je časť rozhovoru so Stanom:

Stano Čorej, študent na Vysokej škole dopravnej: Čo ma priviedlo do klubu? Nuž, raz sme sa škriepili so sestrou, ako je to vlastne so súhvezdiami A pretože na našej škole bol už vtedy astronomický krúžok, ktorý viedol jeden z členov KMA, prišiel som so svojím problémom - a astronómia sa mi zapáčila. Po skončení štúdia sa ako elektrotechnik možno dostanem aj do pracovného kontaktu s astronómiou, tešilo by ma robiť niečo pre rádioastronómiu. Čo mi dal klub? Napríklad aj to, že pri tých prednáškach, ktoré sme si robili sami, naučil som sa robil si poznámky a hľadať si literatúru, čo obyčajne stredoškolákovi robí spočiatku problémy. Som rád, že som sa dostal do partie, ktorá nechodila vysedávať do kaviarne, ale radšej na výlety, ktoré ani trochu neboli nudné, práva preto, že sme sa učili pozorovať prírodu, oblohu, proste dívať sa s otvorenými očami. V takejto partii sa neuplatnili vyobliekaní frajeri a pózeri, ale ľudia so zmyslom pre skutočné kamarátstvo, ktorých spájali spoločné záujmy.

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.