Ohrozená astronómia v Prešove

| aktuality

Milí čitateľ týchto riadkov. Zavítal si na naše stránky pravdepodobne kvôli záujmu o astronómiu. Dnes nastal čas, aby sme pomohli našim kolegom z prešovskej hvezdárne.

Hvezdárne a planetáriá sú, aspoň pre nás, inštitúcie, ktoré majú za úlohu vytvoriť vzdelávacie podmienky pre mládež, a koniec koncov pre každého bez ohľadu na vek. Preto ma mrzí, že astronómia na Slovensku zas dostala facku. Áno, verejný záujem už nie je priorita?

Každý zamestnanec hvezdárne je nadšenec. Verím, že svoju prácu vykonáva lebo si uvedomuje, že odovzdáva vedomosti ďalšej generácii. Média nás informujú aká je veľká potreba a ako je nutné rozširovať priestor pre popularizáciu vedy a techniky. Skutočnosť je ale veľmi odlišná.

Môže byť argument, že nastala digitálna doba a vizuálne pozorovania nie sú potrebné. To je ale chybný predpoklad. Z mojej skúsenosti sú to práve emócie, keď vidíte, ako sa dieťa pozrie do teleskopu a je očarené Saturnovými prstencami. Tá skúsenosť predsa nie je prenosná. Nie je to film v televízii. Je to čosi skutočné.

Evidentne nestačí, že si znečisťujeme oblohu bezúčelným svietením. Už ideme likvidovať aj jedno z posledných miest, ktoré slúži na popularizáciu a vzdelávanie. Už teraz je problematické robiť pozorovania z mesta. Postavme si pred hvezdáreň budovu, aby sme zabránili pozorovaniu aj toho málo objektov, ktoré sa ešte dajú pozorovať, ako Slnko a planéty.

Skúste podporiť kolísku Slovenskej astronómie svojim podpisom proti výstavbe výškovej budovy, ktorá má stáť v bezprostrednej blízkosti hvezdárne v Prešove.

 

Prešovská hvezdáreň : https://astropresov.sk/sliders/sme-proti-vystavbe-apartmanoveho-domu-belier/

Podpíšte, prosím, elektronický petičný hárok :  https://www.peticie.com/hapvpresove

 

P.S.   Ako by sa k tomu teraz vyjadril M. R. Štefánik, ak jeho slová boli “Astronómia je meradlom kultúry národa.”

 

Miloš a July Obertovci

 

Media : https://www.noviny.sk/slovensko/751328-proti-planu-vystavby-vyskovej-budovy-sa-spustila-vlna-protestov-zavadzala-by-pozorovatelom-z-blizkej-hvezdarne

Vizualizácia podľa odhadu z tech. špecifikácie novej budovy - tá malinká budova, to je hvezdáreň...

 

Záznamy z verejného zhromaždenia 13. 2. 2023 vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove

R, Gális – predseda SAS pri SAV, P. Rapavý – ved. sekr. SZA, M. Husovský – hudobník

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.