39. Ebicykl - Krušnohorský Drak

| aktuality

Už po 39. krát sa vydala spanilá jazda Ebicyklu na svoju každoročnú púť od hvezdárni ku hvezdárni. Pre tento ročník sme zvolili západné, severné a stredné Čechy. Podľa hrebeňa Krušných hôr a podľa tvaru trasy na mape, ktorá pripomína súhvezdie Draka sme si jednoznačne odhlasovali názov tohtoročnej trasy, ako „Krušnohorský Drak“ s etapami od Chebu až po Roudnice nad Labem.

V krásnu slnečnú sobotu sa už v popoludňajších hodinách začali zbiehať členovia Ebicyklu v telocvični gymnázia mesta Cheb. Veľké úsmevy, slzičkové očká  a vrúcne objatia, nuž šťastná atmosféra by sa dala krájať. Po niekoľkých hodinách  sme mávaním bielych obrúskov privítali aj samotného Hejtmana, RNDr. Jiřího Grygara CSc. Ako sa postupom času plnila telocvičňa gymnázia veselými Ebicyklistami, začalo narastať zvláštne napätie. Prostredníctvom jedného telefonátu sme sa dozvedeli smutnú správu, ktorá nás hlboko zasiahla a naše úsmevy zmenila na smútok a plač. Práve v deň začatia 39. Ebicyklu nás v ranných hodinách po dlhom boji s chorobou opustil náš Mateno, Alexander Pravda, vícehejtman Ebickyklu pre Slovensko, tiež aj „Galileo GPS“. Skvelý človek a najlepší kamarát, nositeľ planétky Matenko,  pracovník Mestského úradu Pezinok, publikátor spracovania komét, objaviteľ viacerých planétok (Pajaja, venovaná dcére Paule, IsabelleGleeson, venovaná vnučke Isabelle, Satinský,venovaná pánovi Satinskému,  Pezinok, venovaná mestu Pezinok...a ďalšie iné), cestovateľ krajinami, kde na Tahitách ako prvý zameral GPS súradnice pamätníka M.R. Štefánika. Nuž na samotné zahájenie etapy to bola zdrcujúca správa pre nás všetkých. V podvečerných hodinách sme už bojovým pokrikom a pod taktovkou Hejtmana a Iljušina slávnostne zahájili 39. ročník Ebicyklu - Krušnohorský drak. Zahájenia sa zúčastnil aj MUDr. Karel Tyrpekl, radný mesta Cheb a  prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, zastupiteľ Karlovarského kraja a miestostarosta mesta Cheb, ktorí  nás slávnostne privítali a následne sa celý náš večer po brífingu niesol prostredníctvom videoprojekcie v tichosti a v spomienkach na Matena.

Trasa Ebi bola prvý deň okružná v rámci Chebu, kde sme na úvod navštívili najzápadnejší bod Českej republiky, ktorý leží na dne Újezdského potoka a tvorí štátnu hranicu. Následne sme pokračovali na Trojmezí, ktoré je rozhraním troch územných celkov, kde sa stretávajú tri historické hranice medzi Čechami, Bavorskom a Saskom, navštívili sme mestečko AŠ a celý deň putovali malebnými dedinkami so zastávkou na hrade Seeberg. Tí najšikovnejší stihli navštíviť aj Františkovy Lázně a v pondelok sme sa už z Chebu rozbehli do Jáchymova.

Bola to krásna jazda nádhernou cyklotrasou v lesíku popri rieke Ohře. Tento názov nesie aj planétka s katalogovým číslo 4801, objavená 22. októbra 1989 na Kleti Antonínom Mrkosom. Zastavili sme sa oddýchnuť si  k Svatošským skalám ktoré sú spojené s povesťou o zkamenelom ženíchovi a svadobčanoch, ktorí boli zakliati vílou rieky Ohře, až sme sa dostali na hrad Loket. Jednou z najkrajších atrakcií hradu je pivničné autentické väzenie, kde sa v minulosti praktizovalo útrpné právo. Po celom objekte sú pohyblivé figuríny, ktoré živo predstavujú spôsoby mučenia a odvšadiaľ je počuť mrazivé výkriky a stonanie trestancov. Nájdeme tu však aj najstarší zdokumentovaný český meteorit, pochádzajúci zo 17. storočia. V 18. storočí bol rozrezaný a rozdaný do európskych múzeí a z jeho pôvodnej váhy 107 kg tak ostal v loketskej zbierke len jeho 15 kilový fragment. Z hradu sme už pokračovali do Karlových Varov na hvezdáreň Františka Krejčího, kde nás privítali pracovníci a po občerstvení nám ukázali, ako sa dajú robiť zaujímavé projekty aj s malým počtom zamestnancov. Hvezdáreň sa venuje SID monitoringu ako aj monitorovaniu kozmického odpadu. Pre verejnosť je k dispozícii simulátor kozmickej rakety, kde je možné si odskúšať, ako prebieha let napríklad k Mesiacu. Ponúka sa možnosť rozdeliť sa do teamu a pomôcť kozmonautovi v jeho misii, ako podporný tím z riadiaceho strediska. Poniektorí z nás stihli prejsť Karlovarskou promenádou, ochutnať všetky pramene a pokračovať do cieľa v Jáchymove do Evanjelického kostola, kde nás privítal pán Samuel Palán, správca kostola.

Ďalšie slnečné ráno nás čakala cesta do Mostu. Našou prvou zastávkou bol Klínovec, najvyšší vrch Krušných hôr. Viacerí z nás využili možnosť výstupu lanovkou, tí zdatnejší si ho poctivo vyšľapali na bicykli. Na Klínovci sme si pozreli rozhľadňu a telekomunikačnú vežu a posilnili sa výdatnými raňajkami. Následne nás čakal krásny zjazd z kopca v podobe desiatok kilometrov cez malebné dedinky. Krásnymi cestami a hlavne cyklotrasami v lesíku sme sa dostali až do Mostu, kde nás už čakal ebicyklista Michal Tarant s maminkou Ivankou. Naši úžasní hostitelia v Skautskom dome v Moste. Michal je synom nášho už zosnulého ebicyklistu Bc. Zděnka Taranta – Tarantule, dlhoročného člena Ebicyklu, predsedu Astronomickej spoločnosti Most, ako aj dlhoročného pracovníka Hvezdárne Dr. Jana Antonína Bečváře v Mostě na Hněvíne. Celý náš večer, až hlboká noc sa niesol v spomienkach na Zděnka.

Nasledujúci deň nám robil Michal s Ivankou spoločnosť a časť etapy sme strávili spolu. Našou prvou zastávkou bol cintorín v Moste, kde sme si všetci spoločne uctili pamiatku Zděnka a pokračovali po trase na Klíny, nádherné lyžiarske centrum,  na vodnú nádrž Fláje – unikátnu pilierovú priehradu a cestou necestou sme sa dopravili do Teplíc. Po ubytovaní na škole, kde sa vzal, tu sa vzal, objavil sa malý trpasík v sprievode nášho Pavúkmistra, Martina Štědroňa,, jeho 5 ročný synovec Tobiáško Douša, nový nádejný Ebipulec, s ktorým sme sa potom všetci spoločne vybrali na Teplickú hvezdáreň. Tam nás privítali pracovníci a urobili nám krásny program spojený s históriu hvezdárne, prehliadkou kupolí, ukážkou všetkých teleskopov a dokonca samotným pozorovaním po zotmení. Na večernom brífingu nastal čas pasovania nováčikov, nášho nového člena Ondřeja Galuščáka, syna dlhoročného ebicyklistu Kamila. Po dlhom grilovaní Iljušina a spúste otázok, zaznelo z úst „pastíře“ Melantricha – „budíš ebicyklistou“,

Štvrtkové ráno nás čakala ďalšia púť do Jílového u Děčína rôznymi cestami, no najskôr s prvou zastávkou teplického Planetária s krásnym programom, po ktorom sa už každý vydal svojou naplánovanou trasou. V poobedňajších hodinách sme sa už všetci spoločne stretli v Petroviciach a to priamo v dome ak. sochára a amatérskeho astronóma Michaela Bílka (1942-2015). Vrúcne nás privítala jeho pani manželka Alena, ktorá je taktiež maliarka, grafička a sklárska výtvarníčka. Tento rok navštívil Ebicykel rodinu Bílkových už po štvrtýkrát. Po úžasnom pohostení pani domácej a poobdivovaní sôch sme navštívili aj ich súkromnú hvezdáreň priamo na ich dvore. Naša cesta do Jílového putovala ešte cez Děčínský Sněžník, vysokú  pieskovcovú stolovú horu s Rozhľadňou, ktorá je jednou z najstarších a najkrásnejších rozhľadní v Česku. Po príjazde do Jílového sme navštívili hvezdáreň pána Josefa Vnučka, kde nás vrelo manželia Vnučkoví privítali  a predviedli nám, čo sa za tých pár rokov zmenilo v ich domácej hvezdárni. Podebatovali sme o jeho ďalekohľadoch a jeho rádio teleskope. Tiež sa veľmi diskutovala otázka veľkosti obštrukcie na NT ďalekohľadoch a zmenšení sekundárneho zrkadla pre planetárnu astronómiu.

Nasledujúci deň v piatok nás čakala krásna rovná, ale dlhá cesta cyklotrasou až do Roudnice nad Labem,  cieľovej etapy našej výpravy. Prvou zastávkou bod  Hladový kameň, skalisko v riečišti Labe, ktorý je najstaršou hydrologickou pamiatkou strednej Európy. Nádhernou prírodou  sme prešli cez Velké Březno, Ústí nad Labem až do Litoměříc, ktoré patrí medzi najstaršie české mestá. Svojským tempom v rytme malého Tobiáška sme sa presunuli do Terezína, žiaľ na postupujúci čas sme už nestihli prehliadku pevnosti, avšak pripomenuli sme si históriu tohto bývalého nacistického koncentračného tábora. Nakoniec sme pokračovali rovno do Roudnice, kde nás už s otvorenou náručou čakal náš ebicyklista Hydromechanik II, Bohouš Šára. Po milom privítaní a ubytovaní sme sa presunuli do centra mesta, kde si Hejtman pripravil prednášku pre verejnosť “Osmá múza astronómie”. Na večeru, ktorá nasledovala sa dostavil už aj náš najmladší člen výpravy Tobiáško, ktorý tento deň odjazdil na bicykli 88 kilometrov, všetka česť a sláva.

Náš posledný sobotňajší deň sme si urobili okružnú jazdu, s hlavným cieľom navštíviť horu Říp, kde podľa povesti drieme praotec Čech. Svojským tempom v skupinkách sme sa začali strmhlav driapať hore za praotcom Čechom. Veľký obdiv nepatrí len samotnému Hejtmanovi, ktorý vo  svojich 86-tich rokoch vyšiel hore bez toho aby sa vôbec zapotil, ale aj Nemilosrdnému samaritánovi, MUDr. Petrovi Lemežovi, ktorý po úraze a následnej operácii kolena vyšiel hore o dvoch paličkách. Na vrchole sme si  urobili živý obraz pri románskej rotunde sv. Jiřího  a vypočuli zaujímavú prednášku o histórii. Následná cesta z Řípu smerovala do Slaného na Hvezdáreň Jaroslava Trnky, ktorá sa venuje pozorovaniam a výskumu zákrytových premenných hviezd programu B.R.N.O, súčasťou je aj stála výstava o astronómii, výstava minerálov a drahých kameňov. Tam sa náš výlet ukončil a vrátili sme sa späť do Roudnice. Podvečer nás čakala úžasná grilovačka (s hlavnými kuchármi Melantrichom a Phobosom). Čerešničkou na záver bol príchod našej Ebicyklistky, čerstvej mamičky RNDr. Martiny Boháčovej  PhD. K jej dcérke Anežke, pribudla nie len sestrička Júlinka, ale aj braček Patrik, ďalší Ebipulečkovia dvojičky. Pred oficiálnym ukončením sme si museli splniť ešte jednu povinnosť a to pasovať malého Tobiáška za riadneho člena Ebicyklu, ktorý  sa oficiálne „budíš Ebicyklistou“ stal právoplatným členom spanilej jazdy a zároveň historicky najmladším cyklistom peletónu vo veku 5-tich rokov. Nuž a nastal čas, pod taktovkou Hejtmana a Iljušina bojovým pokrikom ukončiť 39. Ebicykel – Krušnohorský Drak, ktorý bol započatý 7.8.2022 a ukončený 13.8.2022.  Nech žije jubilejný 40. ročník.

Veľké poďakovanie patrí všetkým Ebicyklistom, ktorí sa podieľali na prípravách tohto nádherného ročníka ako aj všetkým hostiteľom a spoluorganizátorom. Najviac však samotnému Hejtmanovi – Jiří Grygar, Blúdnemu Holanďanovi – Mirek Janata, Hydromechanikovi II – Bohouš Šára,  Melantrichovi – Hynek Olchava,  Komitétu Ebicyklu – Jiří Říha, Radka Žáková, Martin Poupa, Ladislav Šmelcer, ako aj Vozovým Hradbám – Jeník Balík, Júlia a Miloš Obertovci a pomocnej vozovke Karel Strašil. Zo srdca ďakujeme.

  1. ročník sa začal smutnou správou, ale celý týždeň sme boli s Matenom, dennodenne sme bicyklovali so slzičkami a spomienkami v srdci na nášho úžasného kamaráta. To všetko, čo sme s Tebou zažili Mateno, to nám nikto nevezme, vždy budeš s nami, v našich srdciach a spomienkach, vždy keď svoj zrak dvihneme k hviezdnemu nebu, vieme že si tam a stále s nami, na svojej planétke „Matenko“.

Nuž a na záver veľmi milé slová pani RNDr. Daniely Rapavej.

Ebicykel je už pre mnohých generačnou záležitosťou s takmer rodinnou tradíciou. Je to otvorené spoločenstvo, ktoré sa motivuje k poznávaniu a výkonom osobnými príkladmi. Spája ho najmä láska k vesmíru a hlboké priateľstvá i osobnosť Hejtmana J. Grygara, ktorý asi na začiatku netušil,  akú  bude mať Ebicykel tradíciu. Nech žije 40.ty ročník!

Milá Danuška a Paľko Rapavý, zo srdca ďakujeme za pomoc, podporu, spoluprácu  a milé slová.

 

Z.D.E.

Júlia a Miloš Obertocvi, Vozová Hradba a Mecenáši Ebicyklu

 

Historické Trojmezí (Česko-Bavorsko-Sasko)

Kupola Teplickej hvezdárne

Hora Říp - rotunda sv. Jiřího

Pasovanie najmladšieho člena peletonu Tobiaša Doušu

Petrovice - Hvezdáreň akademického sochára Michaela Bilíka

Most hrad Hnevín (Hvezdáreň A. Bečváře) - Naše staršiny

Rádioteleskop a kupola u Josefa Vnučka

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.