Za Dr. Oldřichom Hladom

| aktuality

RNDr. Oldřich Hlad (30. 12.1934 – 16. 6. 2023) bol dlhoročným riaditeľom hvezdárne v Prahe na Petříně, a významným popularizátorom astronómie, známy, zvlášť staršej generácii astronómov na Slovensku.

Jeho záujem o astronómiu bol už od študentských rokov, na hvezdáreň na Petříně prišiel v roku 1951 a v roku 1952 sa stal jej demonštrátorom. Vyštudoval matematiku a fyziku, v rokoch 1958 až 1961 pôsobil ako stredoškolský profesor týchto predmetov včítane astronómie na gymnáziu v Žatci. V roku 1961 nastúpil ako samostatný odborný pracovník do pražského planetária a sním a hvezdárňou na Petříně spojil svoje celoživotné poslanie. Od roku 1965 až do začiatku 21. storočia bol riaditeľom Hvězdárny hlavního města Prahy, neskôr Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Externe prednášal aj na na vysokej škole a publikoval v odborných aj populárnych časopisoch. Je autorom, či spoluautorom množstva výstav (napr. Johannes Kepler a Praha) a také scenárov k populárno-vedeckým filmom. Podieľal sa na tvorbe učebníc, budovaní databanky a tvorbe mapových diel. Bol čestným členom České astronomické společnosti, členom Jednoty českých matematiků a fyziků, v roku 2006 mu bola udelená Cena Littera astronomica.

Z kníh Oldřicha Hlada si mimoriadnu pozornosť zaslúžia Vesmír jistot a otazníků  a Přehled astronomie (spoluautor L. Pavlousek). Samostatnú a rozsiahlu kapitolu tvoria mapy oblohy, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a prevedeniach. Mapa oblohy bola vydaná 15-krát (!) nielen u nás, ale aj v Poľsku, Maďarsku, Nemecku a Holandsku. Medzi jeho význačné diela patrí také Atlas Coeli Novus 2000.0, ktorým nasledoval tradíciu slávneho Bečvářovho Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0.

PR

RNDr Oldřich Hlad (30. 12. 1934 – 16. 6. 2023)

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.