Prvý kontakt: celosvetový projekt simuluje správu od mimozemskej inteligencie

| aktuality

Znamenie vo vesmíre je celosvetový popularizačný projekt, ktorý sa zaoberá predstavou, akým spôsobom by pozemšťania reagovali na zaznamenanie mimozemského signálu. Zároveň vyzýva verejnosť, aby pomohla rozlúštiť simulovanú správu od mimozemšťanov.

Skúste si predstaviť, čo by sa stalo, keby sme zaznamenali správu od mimozemskej civilizácie. Daniela de Paulis, uznávaná interdisciplinárna umelkyňa a licencovaná rádiová operátorka, ktorá v súčasnosti pôsobí ako rezidenčná umelkyňa v Inštitúte SETI v Green Bank Observatory, spojila tím medzinárodných odborníkov vrátane výskumníkov SETI, vedcov z oblasti vesmíru a umelcov, aby uskutočnila svoj najnovší projekt Znamenie vo vesmíre (A Sign in Space). Cieľom tohto inovatívneho celosvetového projektu je preskúmať proces dekódovania a interpretácie mimozemského posolstva prostredníctvom zapojenia celosvetovej komunity SETI, odborníkov z rôznych oblastí a širokej verejnosti. Tento proces si určite bude vyžadovať globálnu spoluprácu, premosťujúcu diskusiu o SETI, vesmírnom výskume a spoločnosti naprieč mnohými kultúrami a odbornými oblasťami.

V rámci projektu 24. mája 2023 sonda Európskej vesmírnej agentúry ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) na obežnej dráhe okolo Marsu vyšle na Zem zakódovanú správu, ktorá bude simulovať signál mimozemskej inteligencie. “Počas celej histórie ľudstvo hľadalo zmysel v silných a transformujúcich javoch,” uviedla Daniela de Paulis, vizionárka, ktorá stojí za projektom Znamenie vo vesmíre. “Prijatie správy od mimozemskej civilizácie by bolo pre celé ľudstvo hlbokým transformačným zážitkom. Znamenie vo vesmíre ponúka bezprecedentnú príležitosť prakticky si nacvičiť a pripraviť sa na tento scenár prostredníctvom celosvetovej spolupráce, čím sa podporí otvorené hľadanie zmyslu naprieč všetkými kultúrami a disciplínami.”

Tri špičkové rádioastronomické observatóriá rozmiestnené po celom svete zaznamenajú zakódovanú správu. Patrí k nim: Allen Telescope Array (ATA, Inštitút SETI), Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) na Green Bank Observatory (GBO) a observatórium Medicina Radio Astronomical Station (MRAS), ktoré spravuje taliansky Národný inštitút pre astrofyziku (INAF). Konkrétny obsah zakódovanej správy, ktorú pripravila Daniela de Paulis a jej tím, bude zverejnený až po prijatí správy, čo umožní verejnosti prispieť k dekódovaniu a interpretácii jej obsahu.

Sonda ExoMars TGO vyšle zakódovanú správu 24. mája 2023 o 21: 00 (19:00 UTC), pričom na Zemi bude zaznamenaný o 16 minút neskôr. S cieľom zapojiť verejnosť bude inštitút SETI organizovať na sociálnych sieťach živý prenos diskusie s kľúčovými členmi tímu vrátane vedcov, inžinierov, umelcov a ďalších, ktorí sa pridajú k podujatiu z celého sveta vrátane riadiacich centier ATA, GBT a MRAS. Podujatie budú uvádzať Dr. Franck Marchis z Inštitútu SETI a Victoria Catlett z GBO. Živé vysielanie začne o 20:15 a bude ho možné sledovať na osobitnom Youtube kanále projektu Znamenie vo vesmíre.

“Tento experiment je pre svet príležitosťou dozvedieť sa, ako bude komunita SETI v celej svojej rozmanitosti pracovať na príjme, spracovaní, analýze a pochopení významu potenciálneho mimozemského signálu,” uviedol Wael Farah, vedecký pracovník projektu ATA. “Komunikácia s mimozemšťanmi si bude vyžadovať viac vedomostí než len tých astronomických. Dúfame, že projektom Znamenie vo vesmíre urobíme prvé kroky k tomu, aby sme spojili komunitu, ktorá bude schopná túto výzvu splniť.”

Po vysielaní budú tímy ATA, GBT a MRAS signál spracovávať a následne ho sprístupnia verejnosti na dekódovanie. Inštitút SETI bude spracované údaje bezpečne uchovávať v spolupráci s organizáciou Breakthrough Listen Open Data Archive a Filecoin, najväčšou decentralizovanou sieťou na ukladanie dát na svete. Toto spoločné úsilie zabezpečí trvalé uchovávanie a dostupnosť spracovaných údajov, ako aj dostupnosť pôvodnej správy pre ďalšie analýzy a snahy o dekódovanie. “Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so SETI na tomto prelomovom projekte,” uviedol Stefaan Verveat, vedúci oddelenia sieťového rastu v spoločnosti Protocol Labs, ktorá stojí za projektom Filecoin. “Naše decentralizované riešenia na ukladanie dát sú ideálne na bezpečné a spoľahlivé ukladanie obrovského množstva údajov, ktoré takýto projekt generuje.”

Každý, kto by sa chcel zúčastniť na dekódovaní a interpretácii správy, môže o tomto procese diskutovať na serveri Discord venovanom tomuto projektu. Príspevky so zisteniami, úvahami, umeleckými alebo vedeckými podnetmi možno zasielať prostredníctvom osobitného formulára na webovej stránke projektu Znamenie vo vesmíre.

Po prijatí správy bude tiež tím projektu organizovať sériu diskusií pre širokú verejnosť na serveri Zoom na témy, ktoré sa zaoberajú spoločenskými dôsledkami zaznamenania signálu od mimozemskej civilizácie. Diskusie sa budú konať 6 až 8 týždňov po vysielaní a zoznam podujatí s odkazmi na registráciu je možné nájsť na tomto odkaze.

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke projektu Znamenie vo vesmíre.

Podľa tlačovej správy Inštitútu SETI.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.