Csereho astronomické dni 2024

| aktuality

Je prvý marec, začína meteorologická jar (tá skutočná, astronomická, začne až 20. marca). Do Hlohovca, mesta ruží, sa takmer zo všetkých kútov Slovenska mieria milovníci astronómie. Bude tu taký astronomický sviatok – 70. výročie založenia prvého astronomického krúžku.

Začalo to krúžkom len so šiestimi členmi, pokračovalo založením hvezdárne, len štvrtej na Slovensku v povojnovom období, neskôr s krajskou pôsobnosťou. Dnes je tu ambiciózna organizácia, ktorá má od roku 2009 názov Hvezdáreň a planetárium M .R. Štefánika v Hlohovci (HaP MRŠ).

Začiatky astronómie v Hlohovci sú späté s menom Dr. Eleméra Csereho, významnej osobnosti slovenskej astronómie, jedného z jej nestorov, neúnavného propagátora astronómie. Na jeho počesť sa od roku 1999 organizujú Csereho astronomické dni a od roku 2017 je udeľované najvyššie ocenenie SAS pri SAV „Csereho cena za populárno-vedeckú činnosť“.

Keďže náš zväz má podpísanú s hvezdárňou v Hlohovci spoluprácu, naši zástupcovia tu ani teraz nemohli chýbať. Do Hlohovca sme prišli s predstihom, privítali nás usmievavé pracovníčky hvezdárne a množstvo priateľov, od Záhoria cez Nitru či Bratislavu až po Košice.. Boli to príjemné stretnutia, zvítania, objímania, s niektorými sme sa nevideli aj dlhšie obdobie. Veď takéto podujatia predsa plnia aj tú mimoriadne dôležitú sociálnu funkciu, veď osobné stretnutie nenahradí telefonát, mail či videokonferencia.

Sála planetária praskala vo švíkoch, dokladali sa stoličky... Prítomných pozvaných hostí privítal riaditeľ HaP MRŠ Mgr. Karol Petrík a potom už začal kolotoč precízne pripraveného programu. Keďže 15. februára uplynulo 460 rokov od narodenia Galilea Galileiho aj moderátorka večera bola v dobovom šate. Za zriaďovateľa hvezdárne prítomných pozdravil riaditeľ odboru kultúry a školstva TSK Mgr. Peter Kadlic, za Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove gen. riaditeľ Mgr. Marián Vidovenec a za SZA jeho predseda Miloš Obert.

Inšpiratívnu prednášku Vesmír snů a skutečností mal Ing. K. Trutnovský z partnerskej hvezdárne Ždánice. Prelínali sa v nej paralely medzi Hlohovcom a Ždánicami, ich históriou a smelými plánmi, ktoré však iste neostanú len plánmi. Invenčne previedol poslucháčov neuveriteľnými vzdialenosťami nielen v Slnečnej sústave, občas aj so záludnými otázkami. Áno, asi tak by mala vyzerať tá správna popularizácia. Po krátkej prestávke bola v planetáriu tma, a spočiatku bolo len počuť akýsi hlas – hlas Galilea. Neskôr tam však už bol v historickom kostýme aj Peter Habaj, ktorý hovoril o tom, čo a ako ešte začiatkom 17. storočia objavil ďalekohľadom, ktorý ako prvý namieril na oblohu. Galileo Galilei je považovaný za prvého experimentálneho fyzika a šírka jeho záberu bola obdivuhodná, aj keď sa väčšine spája predovšetkým s jeho výrokom (aj keď ho nikdy verejne nevyriekol) „Eppur si muove! A predsa sa točí!“

Na históriu hvezdárne v Hlohovci, jej začiatky a osobnosť dr. Csereho si zaspomínali aj bývalý inšpektor odboru kultúry Zs KNV dr. Jaroslav Hájíček a historik dr. Vladimír Hronec. Krásne spomienky, všetko z prvej ruky a mnohé veci doteraz neznáme a nepočuté. S Hlohovcom a dr. Cserem, ako jedným zo zakladateľov Slovenského zväzu astronómov, bol už od roku 1972 v kontakte aj Mgr. Juraj Peržo, ktorý postupne spracováva svoj obsiahly archív. Emočne si zaspomínala sa svojho otca aj Mgr. Katka Žilinská a autor týchto riadkov si zaspomínal na dr. Csereho, ktorému vďačí za mnohé. Hlohovecká hvezdáreň bola (po tej v Prešove) mojou druhou domovskou, veď takmer každý víkend počas štúdia v Bratislave som trávil v Hlohovci. Neskôr som už oslovoval dr. Csereho „apuškám“ a on mňa „fiačkám či sivečkém“ :-).  Dostával som kľúče od hvezdárne, bol som tam ako doma. Skvelé to obdobie, nielen v Hlohovci ale aj na Bezovci, kde boli legendárne semináre aj vysunutá pozorovateľňa. Príhovor som teda zakončil úklonom k jeho buste „Ďakujem, apuskám!“ Pre mňa bola akousi čerešničkou na torte krátka videoukážka spracovaná umelou inteligenciou. Dr. Csere sa nám svojim pokojným hlasom prihovoril a záverom nás aj pochválil, že tá jeho hvezdáreň je dnes taká aká je, že z nás má radosť.

Po krátkej laserovej šou to už boli len kuloárne rozhovory pri kronikách, množstve vydaných materiálov, legendárnych Astrotestoch alebo exteriérovej výstave fotografií.

P. Rapavý

Ďalšie odkazy:

Stručná história hvezdárne

Rozhovor s F. Kundracikom o Galileovi Galileim

 

Zápis v kronike o založení krúžku. Kronika je úžasná, je v nej takmer všetko nielen o činnosti, ale aj seminároch, konferenciách, legendárnych táboroch a letných školách astronómie alebo zájazdoch. Na viacerých zájazdoch som bol, no na tom úplne prvom ešte nie, to som mal len asi 6 týždňov...

Účastníkov a vzácnych hostí privítal riaditeľ KHaP MRŠ Mgr. Karol Petrík

Pozdravný príhovor gen. riaditeľa SÚH Mgr. Mariána Vidovenca

Od roku 2023 je podpísaná spolupráca medzi hvezdárňou a SZA, predseda SZA Miloš Obert ju hodnotí ako veľmi dobrú

"Tak tenhleten hrášek je Slunce" - Ing. Karel Trutnovský si pomáhal pri výklade hráškom, tradičným metrom i prekvapujúcim videom

Pater Habaj ako Galileo Galilei a niekde vedľa neho bol aj model Galileiho ďalekohľadu

dr. Jaroslav Hájíček spomínal na začiatky hvezdárne

dr. Vladimír Hronec bol "žiakom" dr. Csereho, chodieval na Bezovec a rád spomína na jeho tolerantný prístup

Mgr. Jural Peržo, podpredseda SZA - jeho bohatý archív je studnicou poznania nielen pre históriu astronomómie v Hlohovci

Dr. Rapavý, teraz ved. sekr. SZA, si zaspomínal na svoje vysokoškolské študentské časy, priateľa Karola Labaša a záverom príhovoru "apuškovi" za mnohé poďakoval... Veď aj jeho zásluhou náš zväz vznikol.

Dr. Csere na nám prostredníctvom umelej inteligencie aj prihovoril

V exteriéri planetária bola výstava 70-ročnej histórie astronómie v Hlohovci

Účastíci CAD 2024 - a to ešte nie sú všetci...

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.