ZO ŽIVOTA MO - "Za Štefánikom na Bradlo" zo Sobotišťa

| Zo života MO

 MO Slovenského zväzu astronómov Sobotište a Klub slovenských turistov Sobotište vás srdečne pozývajú na 21. ročník turistického pochodu "ZA ŠTEFÁNIKOM NA BRADLO". Podujatie sa uskutoční v sobotu 18. júla 2015 a všetky potrebné informácie nájdete v pozvánke a na stránkach MO SZA Sobotište.

Organizátori sa tešia na vašu účasť.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.