ZO ŽIVOTA MO - Rimavská Sobota

| Zo života MO

Výročné členské schôdze Miestnej organizácie SZA v Rimavskej Sobote sú už tradične počas prázdnin, nakoľko sú medzi nami učitelia, a členská základňa je celého Slovenska, od východniarov cez Kysuce až po Záhorie.

 

Stretnutia majú nielen oficiálny, no predovšetkým takmer rodinný charakter, každý sa tu cíti ako doma, medzi svojimi, medzi ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Oficiálna správa o činnosti bola obsiahla, viacerí členovia našej MO „majú prsty“ aj v celoslovenských či medzinárodných aktivitách a tak naša predsedníčka K. Kerekešová bola často prerušovaná spontánnym potleskom. Potešili aktivity V. Bahýla v pozorovacej skupine Aurel (OSIRIS-Rex), takmer celoročné J. Merca (Globe at Night, Hodina Zeme), aplikácia Loss of the Night (predovšetkým M. Bronček a M. Makuch) i medzinárodné úspechy fotografií D. Rapavej. V aktivitách súvisiacich so svetelným znečistením bol už tradične aktívny P. Begeni a P. Rapavý (napr. Park tmavej oblohy Veľká Fatra, prezentácia Parku tmavej oblohy Poloniny na konferencii UNESCO v Bonne). Potešila aj informácia o dokončení a zrecenzovaní knihy P. Begeniho Astronomické oko (čo by mal hviezdny tulák vedieť o ľudskom oku, aby sa mohol správne dívať do vesmíru), s predhovorom J. Grygara a ktorú už čoskoro vydá SÚH Hurbanovo. Menej pozitívna však bola správa o hospodárení a tak nad stenčovaním prostriedkov si povzdychla hospodárka A. Kohuláková. Výborná je spolupráca SZA s hvezdárňou a tak viaceré novinky v Astroparku sú len vďaka nej.

Keď sa stretnú priatelia, vždy si majú čo povedať a hvezdári aj plánujú. Niektorí prišli len ako rodinní príslušníci, no odchádzali už ako naši členovia. Počasie tentokrát v noci pozorovaniam neprialo, ale cez deň popri pozorovaní slnka bola zábava aj so solárnymi hračkami, zakúpené z prostriedkov SZA, no prinášajúce radosť mnohým na akciách Hvezdárne. Posedenie pri kozubovom ohníku   trvalo do neskorých nočných hodín, niektorí vydržali až do svitania, tých potešili aj slabé nočné svietiace oblaky..

Je príjemné byť v takejto spoločnosti.

P. Rapavý, foto D. Rapavá

 

 

Spontánna Emka bola všade, všetko ju zaujímalo...

 

Predstavuje sa naša nová členka, pani Brigitte, ktorá bola milo prekvapená, že s viacerými našimi členmi mohla komunikovať vo svojej rodnej nemčine.

 

K. Žilinská je iniciátorkou pomenovania asteroidu  (27896) Tourminator na počesť cyklistu P. Sagana a tak nás samozrejme zaujímali jeho aktuálne výsledky v Tour de France.

 

Guláš už stačí len prihriať...

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.