ZO ŽIVOTA MO - Ozveny zatmenia v Banskobystrickom regióne

| Zo života MO

Posledné hodiny astronomickej zimy ponúkli na oblohe nevšedný zážitok v podobe pozorovania čiastočného zatmenia Slnka. Očakávania pesimistov sa nenaplnili a počasie tak bolo v piatok 20. marca 2015 nadmieru priaznivé. Tri miestne organizácie SZA (Žiar nad Hronom, B. Bystrica a R. Sobota) spojili v Banskobystrickom kraji svoje sily a v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella organizovali pozorovania pre verejnosť.

Pracovníci Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, organizačných súčastí vo Hvezdárni v Banskej Bystrici a vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote, v spolupráci s členmi miestnych organizácii Slovenského zväzu astronómov v týchto mestách, ponúkli možnosť odpozorovať a svojím komentárom priblížiť priebeh zatmenia. Okrem tejto aktivity sa jeden z našich členov zúčastnil aj expedície za úplným zatmením Slnka na Faerské ostrovy.

 

Pozorovanie vo hvezdárni v Žiari nad Hronom. Foto: Ivan Brašeň, KHaP MH Žiar nad Hronom

 

V Žiari nad Hronom sme sústredili naše sily a prostriedky do priestorov KHaP MH, kde si na terase vychutnalo pozorovací zážitok takmer 160 návštevníkov. Pozorovalo sa prostredníctvom okuliarov určených pre zatmenie Slnka, ktoré nám pre tento účel poskytla firma TROMF z Banskej Bystrice, binokulárnym ďalekohľadom a astronomickým ďalekohľadom CELESTRON. Pozorovalo s naším prispením aj na školách. Viac ako tisícovke žiakov a študentov na I., II., cirkevnej Základnej škole a taktiež na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom sme tak spestrili posledný deň v týždni priamo počas vyučovania.

 

Časový priebeh zatmenia. Kredit: Matej Korec, Tomáš Dobrovodský, MO Žiar nad Hronom

Návštevníci planetária si mohli navyše v prednáškovej miestnosti vychutnať prenos úkazu priamo z kupoly hvezdárne. Z pozorovateľskej veže sa im prostredníctvom chromosférického ďalekohľadu LUNT poskytol pohľad na priebeh zatmenia spolu s aktívnymi dejmi prebiehajúcimi v slnečnej chromosfére.

Priebeh zatmenia s chromosférou Slnka. Kredit: Matej Korec, Tomáš Dobrovodský, MO Žiar nad Hronom

V Banskej Bystrici sa zišli stovky ľudí na námestí SNP (odhadom do 1000), kde mali možnosť pozorovať s našimi členmi a zároveň odbornými pracovníkmi KHaP MH okuliarmi alebo prostredníctvom astronomického ďalekohľadu. Toto pozorovanie neušlo pozornosti regionálnych ani celoštátnych médií a tak bola reportáž z námestia odvysielaná v ten deň večer v správach RTVS. Alternatívnym pozorovacím miestom bol areál hvezdárne na Vartovke.

Priebeh zatmenia s fotosférou Slnka. Kredit: Marek Harman, MO Banská Bystrica

 

V Rimavskej Sobote sme spolu s asi 150-imi záujemcami pozorovali na Hlavnom námestí a taktiež v priestoroch hvezdárne, kam si našla cestu asi stovka nadšencov. Nakoľko bol veľký záujem a väčšine návštevníkov nestačilo "pozrieť a ísť", na terase bolo rušno a tak prišiel vhod aj veľký monitor, kde bolo možné vidieť to, čo sa fotografuje. No a samozrejme záujem bol aj o pozorovanie chromosféry, kde Slnko potešilo peknými protuberanciami.

 

Detail slnečnej fotosféry počas zatmenia. Kredit: Pavol Rapavý, MO Rimavská Sobota

 

Pozorovanie sa uskutočnilo aj vo Zvolenskej Slatine, kde náš člen doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. sprostredkoval pozorovanie okrem priestorov svojej hvezdárničky Júlia aj na tunajšej Základnej škole. Vďaka nemu videlo úkaz 350 žiakov tejto školy. Ďalších približne 400 záujemcov si pozrelo zatmenie prostredníctvom techniky a za sprievodného slova Petra Zbončáka na námestí vo Zvolene a v Detve pred kultúrnym domom A. Sládkoviča organizovali pozorovanie študenti z astronomického krúžku pri gymnáziu v tomto podpolianskom meste.

Počas zatmenia sme v spolupráci s KHaP MH prenášali zábery Slnka aj priamo na naše webové stránky a mali sme v úmysle zrealizovať aj prenos z oblasti úplného zatmenia, čo sa však vďaka nepriaznivému počasiu neuskutočnilo. Webové stránky v jednej časti prenosu dokonca nevydržali nápor záujemcov, no po väčšinu času zatmenia boli prístupné.

Prenos sme plánovali uskutočniť prostredníctvom nášho člena Mgr. Stanislava Kanianskeho z MO Banská Bystrica, ktorý podnikol cestu do oblasti úplného zatmenia na Faerské ostrovy. Práve tu, v severovýchodnom Atlantiku, sa nachádzalo jedno z mála pevninských miest na Zemi, kde bolo možné toto zatmenie pozorovať ako úplné. V dôsledku nepriaznivého počasia sa 5-člennej expedícii podarilo z fázy zatmenia len niekoľko "oblačných" záberov. Expedícia zverejnila ale aj niekoľko záberov zo zaujímavej ostrovnej krajiny a prekrásnej polárnej žiary, ktoré si je možné prezrieť v tomto odkaze. 

Kredit: S. Kaniansky, R. Barsa, K. Molnár, M. Ďurdina, T. Balla

Výnimočným na túto ročnú dobu bolo určite aj počasie pri zatmení. Na celom Slovensku prevládalo jasné, bezoblačné. V čase blízko maximálnej fázy, okolo 10:50 h SEČ, boli u nás Mesiacom prekryté približne dve tretiny slnečného disku. Pozornejší iste zaregistrovali aj čiastočný vizuálny úbytok slnečného žiarenia spojený s poklesom teploty. Podľa informácií SHMÚ pokleslo v tomto čase na stanici Poprad - Gánovce globálne slnečné žiarenie o 62% zo 660 W/m2 na 250 W/m2 (www.shmu.sk). Pri dopoludňajšom trende vzostupu teploty vzduchu sa to napríklad v Žiari nad Hronom prejavilo dočasným poklesom teploty medzi 10:00 h a 11:00 h SEČ približne o 1°C. Podobnú dočasnú zmenu poklesu slnečného žiarenia sme zaznamenali aj výrazným stenčením vypálenej stopy na záznamovej páske heliografu.

Zdroj: CHMI-NOAA, SHMÚ - Klimatologická stanica Žiar nad Hronom  

Zdroj: SHMÚ - Klimatologická stanica Žiar nad Hronom

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.