ZO ŽIVOTA MO - Roztoky

| Zo života MO

V dnešnom príspevku venovanom dianiu v našich miestnych organizáciách sa predstavuje najmladšia MO, ktorej členovia pracujú a pozorujú v odľahlých Roztokoch. O čo ďalej sa ich pozorovacie miesto nachádza, o to krajšiu oblohu majú nad hlavou. Tu je ich stručná vizitka...  

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov  Roztoky bola založená v júli 2013. MO SZA Roztoky založili priaznivci astronómie, stretávajúci sa na hvezdárni v Roztokoch s pracovníkom hvezdárne pánom Mgr. Danielom Baluďanským. Z týchto stretnutí sa postupne zrodil nápad  založiť MO SZA v Roztokoch. Na ustanovujúcej schôdzi sa stretlo sedem členov, ktorí odsúhlasili založenie MO. V súčasnej dobe  máme ďalších záujemcov, ktorí prejavili záujem o členstvo v našej organizácii. Členovia v  MO SZA Roztoky sú ľudia z rôznym pracovným zaradením, od študentov až po astronómov profesionálov. V našich radoch sú tiež bývalí krúžkari, ktorí pôsobili v astronomických krúžkoch počas štúdii na školách.
Sme novozaložená organizácia a našim cieľom je popularizácia astronómie a práca s mládežou v našom regióne. Máme záujem o pozorovanie oblohy, meteorov, planét, Slnka a fotografovanie  rôznych prírodných úkazov. MO SZA v Roztokoch chce byť nápomocná astronomickému pracovisku POS vo Svidníku v popularizačnej  činnosti. Na pozorovania oblohy používame malé, prenosné teleskopy a fotoaparáty. Z každého pozorovania vytvárame fotodokumentáciu. Záznamy z pozorovaní a z rôznych stretnutí uchovávame v kronike.

Imrich Krestianko
         MO Roztoky
 

Návšteva AÚ v Starej Lesnej. Binarom sme spolu s pánom Martinom Vaňkom (pracovníkom AÚ v Starej Lesnej) pozorovali ako prebiehajú prípravy na inštaláciu nového 1,3 metrového reflektora na Skalnatom plese.
 
 

Na Zborovskom hrade. Boli sme si prezrieť lokalitu a možnosti na prípadné pozorovanie meteorických rojov a pozorovania s mládežou. 
 
 

 Pozorovanie "mladého Mesiaca" v lokalite obce Vyšný Mirošov.
 
 

Z pozorovania čiastočného zatmenia Mesiaca na hvezdárni v Roztokoch 25. 4. 2013.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.