ZO ŽIVOTA MO - Úspešný lov Perzeíd v Poloninách

| Zo života MO

Miestna organizácia SZA v Humennom zorganizovala, s finančnou podporou SZA, v termíne od 7. do 14. augusta 2015 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle odborno-pozorovateľskú expedíciu „Perzeidy 2015“. Ako napovedá sám názov, program expedície bol zameraný na vizuálne pozorovanie meteorov meteorického roja Perzeíd a sporadického pozadia.

Expedíciu viedli pracovníci Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, členovia SZA, a okrem nich sa jej zúčastnilo ďalších 14 pozorovateľov. Tí realizovali pozorovania meteorov v dvoch skupinách, pričom každú tvorili piati pozorovatelia a zapisovateľ. Počasie nám tento rok prialo a tak bolo využitých všetkých sedem nocí.

Výsledkom je 5057 záznamov o preletoch meteorov, ktoré obsahujú základné charakteristiky ako čas preletu, rojovú príslušnosť, magnitúdu, zenitovú dištanciu a koncové súhvezdie. Z tohto počtu patrí 3284 záznamov  meteorom roja Perzeíd a 1773 záznamov sa týka sporadických meteorov. Napozorované údaje budú spracované a odoslané do databázy International Meteor Organization.

Niekoľkí pozorovatelia sa vlastnými prístrojmi realizovali aj v oblasti astrofotografie, a že sa im darilo, môžete posúdiť sami. O teoretické i praktické poznatky z  fotografovania nočnej oblohy sa v prednáške pre účastníkov expedície podelil p. Petr Horálek, český astronóm, fotograf a fotoambasador Európskeho južného observatória. Keďže Kolonické sedlo je známe aj svojím programom pozorovania premenných hviezd, z mladej generácie sa  tejto oblasti venoval Tomáš Medulka, ktorý uskutočnil ccd pozorovania deviatich premenných hviezd.

Denný program počas trvania expedície bol (okrem hľadania chládku) zostavený z teleskopického pozorovania slnečnej aktivity, orientácie na umelej oblohe v planetáriu, prednášky o meteoroch a variácii ich frekvencie počas roka a o metodikách pozorovania meteorov.

Už teraz sa tešíme na ďalšie „padanie hviezd“ na Kolonickom sedle.

Mgr. Peter Mikloš
                                      predseda MO,
                         organizačný a odborný vedúci expedície

Kolonická nočná obloha. Foto: B. Pankovčin

Perzeidy nad Kolonickým sedlom. Foto: B. Pankovčin

 

Spoločné foto účastníkov expedície "Perzeidy 2015" na Kolonickom sedle

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.