ZO ŽIVOTA MO: Partnerská návšteva Hvězdárny a planetária Brno

| Zo života MO

Členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre 26. septembra 2015 navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno. Ako dopravný prostriedok boli využité linkové autobusy na trase Nitra – Bratislava – Brno. Návšteva bola dopredu dohodnutá s riaditeľom  Hvězdárny a planetária Brno Mgr. Jiřím Duškom, PhD. a aj vďaka tomu sme sa stretli s maximálnou ústretovosťou. Privítal nás Bc. Ondrej Kamenský a počas celej návštevy nás sprevádzal areálom hvezdárne, jej priestormi a vybavením.

V Astronomickej pozorovateľni nám poskytol výklad na vysokej odbornej úrovni a oboznámil nás s optickými prístrojmi, ich technickými parametrami a využitím - v malej kupole, v novej pozorovateľni a na pozorovacej terase pre verejnosť. Na Vědecké stezce v exteriéri hvezdárne nám interaktívnym spôsobom  ukázal, ako môžu návštevníci na vlastné oči, sluch a hmat spoznávať princípy, na ktorých pracujú rôzne prístroje, napr. kaleidoskop, obraz zložený z pixelov, zvukovod, planetárny silomer, spektroskop a ďalšie. V Malom planetáriu nám popísal projekčné prístrojové vybavenie, ktoré je síce staršieho dáta výroby, avšak stále funkčné. K názorným ukážkam interaktívnych exponátov, veľkoplošných ilustrácií a vzoriek meteoritov v Exploratóriu náš sprievodca poskytol výklad, ktorý nás skutočne zaujal.

Keďže brnenská hvezdáreň a planetárium ponúka programy pre odbornú a širokú laickú verejnosť, v Digitáriu sme mali možnosť vidieť aj jedno z mnohých predstavení, ktoré má brnenské planetárium v programe - Ríša svetla. Výkonná moderná technika, séria špeciálnych projektorov v spojení s počítačmi a pomerne veľkou kupolou sú zárukou úžasného audio-vizuálneho zážitku.  Z návštevy brnenskej hvezdárne sme odchádzali obohatení o nové vedomosti a s pocitom, že sa sem ešte určite a s radosťou vrátime.

Za deň, nabitý nie celkom bežnými zážitkami, patrí poďakovanie nielen riaditeľovi Hvězdárny a planetária Brno a rovnako aj nášmu sprievodcovi, ale tiež Slovenskému zväzu astronómov, ktorý nám na túto naozaj vydarenú partnerskú akciu poskytol dotáciu z Dotačného fondu Rady SZA.

Partnerskú návštevu brnenskej hvezdárne organizačne pripravili: Ing. Roman Švihorík a Ing. Juraj Pecháč. Spoločne pred brnenským planetáriom...

... a v jeho útrobách, kde bolo stále čo obdivovať.

Ing. Vladimír Lazorišák
Ing. Roman Švihorík

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.